Säkerhet och tillgänglighet måste gå hand i hand

Många företag i Sverige håller på att omvandla sin IT infrastruktur för att behålla och stärka konkurrensfördelarna i en allt mer digital och snabbrörlig värld. En viktig del i detta är säkerhet. Samtidigt som det blir allt mer avgörande att skydda företagets data, ställer medarbetare allt högre krav på tillgänglighet och enkelhet.

Siffror från analysföretaget Forrester visar att 41 procent av medarbetare är villiga att bryta mot företagets säkerhetspolicys. Den vanligaste motiveringen är att man vill vara effektiv i sitt arbete. Vi ser också att 71 procent av medarbetarna delar filer med tredjepart på vecko- eller daglig basis. Utöver det så skickar 43 procent arbetsrelaterade mail från sina privata mailkonton.

Om du inte hade huvudvärk innan, så har du det säkert nu.

Siffrorna pekar på den utmaning som många företag brottas med; att skydda data mot hot som ständigt utvecklas och förändras, och samtidigt göra data tillgänglig för medarbetare på ett enkelt sätt så att de kan vara effektiva i sitt arbete, oavsett plats eller arbetsenhet.

Det är därför som vi utvecklat vårt erbjudande inom ”end-to-end” säkerhet. Det innebär att vi erbjuder kompletta lösningar som skyddar data i alla kanaler och är ständigt uppdaterad för att fånga in nya typer av hot. Men det innebär också att man får säkerhetslösningar som stärker snarare än hindrar medarbetares produktivitet. Det sistnämnda är viktigt, för som siffrorna från Forrester visar, så väljer medarbetare ofta andra egna lösningar om företagets lösningar inte är smidiga.

Som kund slipper man tänka på tekniken bakom lösningarna. En stor fördel är att våra helhetslösningar bygger på erfarenheter från över 250 000 kunder i över 200 länder världen över. Med dessa beprövade lösningar stoppas 4,7 miljarder intrångsförsök varje dag, i realtid. Många av delarna i helhetslösningarna från Dell Technologies bygger på artificiell intelligens och innehåller komponenter från ledande aktörer som Secureworks och Crowdstrike.

Med vår helhetspaketering slipper man fundera över komplexa samband vad gäller IT-säkerhet och istället lägga all kraft på att utveckla företaget.

Kontakta gärna någon av våra experter för mer information. För dig som vill lära dig mer om samspelet mellan säkerhet och tillgänglighet, kan vi också rekommendera vår rapport HÄR.

About the Author: Dell Technologies