Så skapar hybridarbete ringar på vattnet

I vårt tidigare inlägg berörde vi övergången till hybridarbete, och förklarade hur vi framöver kommer arbeta mer utspritt, självständigt och flexibelt. I det här inlägget kommer vi mer gå in på vilka dominoeffekter det kan tänkas skapa, exempelvis:

 • Att projektbaserade jobb ökar då arbetsgivare strävar efter mer flexibilitet och minimering av risker när man bygger arbetsstyrkan.
 • Att nästa generations kommunikationsplattformar bidrar till att driva utspridningen av jobb och medarbetare.
 • Att ökad användning av metadata från våra jobbprestationer också ökar synligheten kring våra insatser, men också väcker frågor kring vilken nivå av data driven HR och ledning som är rätt.
 • Att vi inte längre begränsas till vissa platser när vi letar talanger. Exempelvis rapporterar fastighetsmäklare om ökad efterfrågan på bostäder utanför innovationshubbar som San Fransisco och London, där medarbetare söker bra ställen för distansarbete.

Utmaningar som bubblar under ytan

Det hybrida sättet att arbeta för också med sig ett antal utmaningar som företag proaktivt bör ta sig an.

Välmående blir prioriterat:

 • Arbetsgivarens ansvar kommer sträcka sig långt utanför det traditionella kontoret och omfatta allt från fysisk till psykisk hälsa, ergonomi och sociala förhållanden.
 • Balans måste nås mellan hybridarbetets flexibilitet och autonomi kontra riskerna med en kultur där vi är ständigt uppkopplade.

Kultur kräver underhåll:

 • Hanteringen av en mer utspridd kultur kräver både insiktsfullhet och en aktiv hantering.
 • Att stärka den emotionella intelligensen och förståelse för varandra bland medarbetare och team som mer sällan ses ansikte mot ansikte kommer också kräva mer insiktsfullhet och aktiv hantering.

Samarbete i centrum:

 • Processen med att återskapa det ostrukturerade spontana samarbetet som sker på ett kontor innebär att varje team måste hitta sätt som passar dem.
 • Skapa uppmärksamhet kring silos där några få kollegor samverkar intensivt samtidigt som andra förlorar kontakten.
 • Öka synligheten kring medarbetare och använda nya sätt för att skapa en inkluderande atmosfär.

Kunskapsdelningens utmaningar:

 • Utsprida team förändrar också hur kunskap delas upp i organisationen, hur nya medarbetare lärs upp och hur sammanhållning skapas.
 • En undersökning från Microsoft visar också att övergången från möten på kontor till virtuella möten ofta går smidigare än det motsatta.

Det här är områden som kommer hålla företag, chefer och forskare sysselsatta under lång tid. Det kommer också driva fram nya innovationer som möter dessa utmaningar. Från tillverkare som Intel ska exempelvis nya “Tiger Lake” CPU:s tillgodose några av dessa nya behov, medan vi exempelvis ser hur teknik kopplad till HR-frågor snabbt introducerats för att fånga upp dessa nya områden.

Hybridjobbsvärlden kräver andra lösningar

Det är tydligt att vår hybridframtid kommer fortsätta formas och formaliseras i takt med att nya vanor och beteenden växer fram. Men inget är satt i sten. Det som framför allt krävs just nu är nya tillvägagångsätt som tar hänsyn till denna nya tid. Dessa kan hjälpa organisationer att vara både inkluderande och flexibla.

Tillsammans kan vi skapa bättre, mer produktiva och hälsosamma sätt att arbeta. Vi kan omfamna det som fungerat bra och minimera det som inte fungerar så bra. Våra angreppssätt kan säkerställa att framtidens arbetssätt innebär en positiv riktning.

About the Author: Dell Technologies