Så påverkar ny teknik IT-säkerheten

Antalet cyberattacker ökar kontinuerligt och ökningen gäller också cyberspionage. Genom att dra nytta av teknik som artificiell intelligens, IoT, moln och lösningar som outsourcing och centralisering av data och IT-infrastruktur påverkas också sårbarheten för cyberattacker.

I och med att ny teknik allt oftare används för att stödja beslutsfattandet i organisationer är det viktigt att de system som används är robusta nog att stå emot hackare, cyberattacker och spionage.  Den snabba utvecklingen inom exempelvis artificiell intelligens skapar också önskemål om tydlighet kring hur system, datorer eller algoritmer kommer fram till ett visst svar. Annars riskerar företag blinda fläckar som hackare kan dra nytta av för att sprida skadlig programvara.

Även om de allra flesta företagen försöker se till att deras system kan stå emot potentiella attacker så blir samtidigt både säkerhetssystem och hackare mer komplexa i sitt agerande, vilket innebär att en ny strategi är nödvändig.

Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery Solution gör er bättre rustade

För att effektivt skydda ert företag mot cyberattacker och skadlig programvara bör du anamma en strategi som utgår från Garners förflyttning från ”förutsäga och förhindra” till ”upptäcka och svara”. Det är bakgrunden till att vi utvecklat nästa generation Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery Solution. Den hjälper våra kunder att säkra kritisk och värdefull data före, under och efter potentiella cyberattacker.

Med en så kallad isolerad dataruta isolerar och skyddar Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery Solution företagsdata. Den lagrar all betydelsefull information, så att hackare inte kommer åt. Lösningen gör en kontinuerlig utvärdering av det enskilda företagets system och ger rekommendationer till medarbetare angående vad de ska lagra i datalådan. Med Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery skapas också i förväg en process för återhämtning, om företaget skulle utsättas för en cyberattack. På det sättet hjälper lösningen företag att säkert lagra data, förhindra att hackare sprider skadlig programvara och på ett säkert sätt återställa data om företag utsätts för cyberattack.

Läs gärna mer om Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery här.

Heltäckande säkerhetslösningar

Dell Technologies erbjuder heltäckande säkerhetslösningar som skyddar ert företag från säkerhetshot. För dig som funderar på rätt säkerhetslösningar för er verksamhet, har vi satt samman ett webbinarium, som bland annat tar upp:

  • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
  • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
  • Rätt infrastruktur och dataskydd
  • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM

Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies