Så kan mindre företag dra nytta av AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens är betydelsefull, så viktig att vissa ser det som den fjärde industriella revolutionen, efter ångmaskinen, elektriciteten, massproduktionsförmågan och den digitala eran. Vi ser AI-baserade applikationer nästan överallt i våra liv, från delningstjänster till röstsökfunktionen på mobilen. Så oavsett om vi är medvetna om det eller ej, så använder de flesta av oss AI dagligen.

Men hur ser det ut för alla våra små och medelstora företag i Sverige, kan AI ge några konkurrensfördelar?

De flesta vi talar med ser en stor potential, men man stannar ofta vid att konstatera att de flesta AI-lösningar man känner till har tagits fram över lång tid med enorma resurser till förfogande. Att själv starta ett AI-projekt känns därför inte realistiskt.  Men är det verkligen så?

Inte riktigt. Utveckling av små skräddarsydda lösningar inom AI och maskininlärning pågår faktiskt redan om än fortfarande i liten skala. Vi hjälper idag verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor med snabbstartsplattformar för AI och maskininlärning. Dessa spänner över alla våra produktområden från enstaka bärbara datorer optimerade för maskininlärning till hela datacenter-lösningar.  Var ligger då flaskhalsen frågar man sig. Det vi ser är att brist på specialistkompetens inom området i första hand är det som gör det orealistiskt för mindre företag att utveckla egna AI-baserade applikationer.

Så vad är alternativet?

Det finns det mycket att vinna på att överväga de AI-baserade ”off-the-shelf”-lösningar som nu finns på marknaden. Ett sådant område är datasäkerhet. AI stärker lösningarnas förmåga att upptäcka och skydda företagen mot hackare och intrång, något som små företag ofta kan vara sårbara mot. Dell Technologies anses av många ha marknadens mest kompletta samling AI-baserade lösningar, och det gäller inte minst inom säkerhet, där både RSA och Secureworks använder AI för att upptäcka, hantera och förebygga säkerhetshot

Så även om AI fortfarande är i sin linda kan ni som mindre företag dra nytta av dess fördelar, genom våra AI-baserade lösningar anpassade till era behov.

För mer information om vilka lösningar som kan vara rätt för er, kontakta gärna oss.

About the Author: Dell Technologies