Så analyserar du kapaciteten i datacentret

Med vårt analysprogram Live Optics kan organisationer hitta besparings- och optimeringsmöjligheter i IT-infrastrukturen. I det här inlägget förklarar vi i tre enkla steg hur analysen genomförs.

Live Optics är en kostnadsfri tjänst som mäter och analyserar IT-infrastrukturen i små och mellanstora organisationer. Programmet analyserar prestandan utifrån flera hundra parametrar, vilket inkluderar lagring, nätverk och servrar. Analysen flaggar också för viktiga besparings- och optimeringsmöjligheter i infrastrukturen.

Det gör att IT-ansvariga tryggt kan satsa pengar på rätt IT-lösningar som bidrar till att verksamheten kan spara både tid och pengar.

Man kan likna det vid en rutinundersökning hos läkaren. Därför kallar vi Live Optics för en hälsokontroll.

Så här genomförs Live Optics-hälsokontrollen

1.      Kontakta en av våra rådgivare

En hälsokontroll kan vara lämplig oavsett om du vill kartlägga prestandan och resursanvändningen under en tid, optimera systemen för enklare användning eller lägre kostnader, alternativt hitta potentiella problem.

När du tar kontakt med oss får du hjälp av våra erfarna IT-konsulter som kan skräddarsy Live Optics till er infrastruktur, oavsett om du kör på dedikerade servrar eller i en virtualiserad miljö.

2.      Körning av Live Optics

Att köra Live Optics är lika enkelt som ”plug-and-play”. Våra rådgivare kan starta programmet över telefon och behöver bara fem minuter med en IT-ansvarig i er verksamhet för att komma igång.

Programmet fungerar på all hårdvara och behöver inte installeras. Det innebär att du inte behöver ha Dell-produkter sen tidigare, och du kommer inte märka att programmet körs.

Programmet körs i en till sju dagar, och samlar in och analyserar metadata kring belastningen i hela infrastrukturen.

Hur länge programmet körs beror på ert behov. För att identifiera konkreta program kan hälsokontrollen köras i realtid över telefon. Då körs programmet när en specifik uppgift genomförs och vi kan se vart problemet ligger på en gång. Att köra programmet i upp till en vecka är best mest optimalt om man vill identifiera verksamhetens behov i samband med nya investeringar eller optimering av infrastrukturen. Genom att köra programmet i en vecka får ni veta allt som sker på arbetsplatsen, med helgen inkluderat.

3.      Insiktsfas

Efter en till sju dagar samlas all information från analysen i en rapport. Denna visar på besparings- och optimeringspotential, hastighet, responstid, driftsäkerhet, strömförbrukning och mer därtill. Den visar också på eventuella fel och problem. Ni kommer också snabbt kunna se vart ni skulle tjäna in en eventuellt ny investering i hårdvara.

Det finns inga förpliktelser i samband med genomförandet av en hälsokontroll och ni väljer själva vad ni vill göra med resultaten från analysen. Våra rådgivare hjälper självklart till med rekommendationer om ni skulle önska det.

Hur får jag tillgång till en kostnadsfri hälsokontroll?

Har du frågor eller önskar mer information om Live Optics hoppas vi att du tar kontakt med oss redan idag.

About the Author: Dell Technologies