Rätt inställning till data sätter företaget i förarsätet

Digital innovation blir allt viktigare för företag oavsett bransch, och tittar vi på fordonsbranschen är det svårt att ens börja föreställa sig vilka möjligheter som väntar runt hörnet. Autonoma och uppkopplade fordon blir tillsammans med mobila tjänster allt viktigare och kan komma att dubbla, eller till och med tredubbla intäkterna under det närmsta årtiondet.

Samtidigt genererar uppkopplade fordon enorma mängder data, vilket kommer att kräva att fordonstillverkare ställer om. En ny rapport från Frost & Sullivan, framtagen på uppdrag av Dell Technologies, visar att tillväxten i fordonsbranschen kommer att drivas av de företag som inser värdet i att kapitalisera på dessa data. I den digitala ekonomin är data lika värdefullt som olja och företag har helt enkelt inte råd att inte nyttja denna tillgång.

Rapporten visar också att många ansvariga inom fordonsbranschen redan är med på tåget och har en tydlig vision för framtiden. De är angelägna om att använda ny teknik för att förbättra kundupplevelser, affärsmodeller och utveckla nya produkter och tjänster. Det råder dock en viss tveksamhet kring förmågan att faktiskt lyckas utvinna värde ur dessa data.

Ett nytt datafokuserat paradigm

Enligt rapporten upplever ansvariga i branschen, fordonstillverkare, digitala tjänsteutvecklare och leverantörer, att många är osäkra på nästa steg. Detta kommer inte som en överraskning – skiftet till datacentrerade värdeskapande affärsmodeller kräver att fordonstillverkarna använder stora mängder data för att hantera utveckling, design och marknadsföring. Det innebär ett nytt paradigm för en bransch som i nuläget endast skapar intäkter utifrån 300 mb fordonsdata.

I rapporten lyfts vikten av en plattformsbaserad lösningsstrategi i den sammankopplade, digitala och autonoma fordonsframtiden. De digitalt mogna aktörerna har visat att det krävs en infrastruktur som gör det möjligt att skapa en arkitektur som ger valmöjligheter och lösningar som understödjer förändring. Infrastrukturen måste också vara långsiktig och kostnadseffektiv, samtidigt som den möjliggör att lösningar skalas upp. Här kan en multimolnstrategi passa, eftersom multimolnslösningar klarar att skalas beroende på arbetslast.

Trots de upplevda barriärerna är det tydligt att många fordonstillverkare har goda möjligheter att nyttja dessa data. Det finns en entusiasm och förståelse för utmaningarna framöver. Det är dock viktigt att lyfta fram att den digitala tidsåldern premierar den som hinner fram först. Därför behövs teknik som kan skalas, är AI- och utvecklarkompatibel, och som stödjer kapitaliseringen av enorma mängder data framöver.

I rapporten uppmärksammas också att fordonsbranschen behöver samarbeta med partners för att dra nytta av de stora mängderna data. Vi på Dell Technologies är stolta över vår erfarenhet av integrerade, end-to-end-lösningar, där Dell EMC, VMware och Pivotal utgör viktiga delar. Det gör att vi kan skapa en plattform som hjälper fordonsbranschen att hantera datautmaningar och på ett smart sätt hantera de data som genereras av sammankopplade autonoma fordon och tjänster.

About the Author: Dell Technologies