Dells PowerProtect Cyber Recovery säkrar, isolerar och återställer din data

I alla branscher och bland organisationer av alla storlekar ökar cyberattackerna. Forskningsföretaget Cyber ​​Security Ventures uppskattar att en cyber- eller ransomware-attack inträffar var 11:e sekund. Ändå saknar många organisationer fortfarande förtroende för sina dataskyddslösningar inför dessa moderna hot. 2021 års upplaga av Global Data Protection Index visade att 67 procent av IT-beslutsfattare inte är säkra på att all affärskritisk data kan återställas efter en cyberattack.

Allt fler organisationer bygger sin verksamhet på samarbeten med molnleverantörer. Detta innebär att organisationer lägger sitt fulla förtroende för lagring av sin data i händerna på olika molnleverantörer. Därmed förlitar sig organisationer också på att de håller deras kritiska data säker från ransomeware- och andra cyberattacker.

Detta är bakgrunden till att Dell Technologies nu tar med Dells beprövade Cyber ​​Recovery-valv till AWS Marketplace med Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery för Amazon Web Services (AWS). Genom AWS Marketplace kan du enkelt köpa och distribuera ett cyberåterställningsvalv för att på ett säkert sätt isolera data och skydda den från ransomware och andra hot – vilket förbättrar cyberresiliensen och minskar effekten av cyberattacker.

Utöver säkerhetskopiering ger Dell EMC PowerProtect Cyber ​​Recovery flera lager av säkerhet, kontroller och dataskydd som gör att organisationer kan återuppta normal affärsverksamhet enkelt och säkert efter en cyberattack. Lösningen isolerar kritisk data från attacker och säkrar den fysiskt och logiskt med ett automatiserat luftgap. Till skillnad från standardlösningar för säkerhetskopiering, kräver detta system separata säkerhetsuppgifter och multifaktorautentisering för åtkomst.

PowerProtect Cyber ​​Recovery för AWS använder funktioner som är anpassade för att dra nytta av kraften i AWS. Mjukvaran i PowerProtect Cyber ​​Recovery, som automatiserar datavalvprocessen, körs i ett privat moln från Amazon (VPC), där det har isolerats från normal åtkomst genom AWS-säkerhetsfunktioner. Data som synkroniseras till valvet skyddas med PowerProtect DD Virtual Edition (DDVE).

PowerProtect Cyber ​​Recovery för AWS erbjuder snabb och enkel distribution via AWS Marketplace. Lösningen kan snabbt distribuera alla komponenter som behövs inom AWS, inklusive automatisk konfiguration av säkerhetsgrupper, åtkomstkontrollistor (ACL) och privata undernät. Basmallen kan modifieras eller anpassas för att ge ytterligare förbättringar eller ökad kapacitet.

PowerProtect Cyber ​​Recovery är den senaste Dell EMC-dataskyddslösningen som finns tillgänglig via AWS Marketplace, vilket gör att du kan utnyttja ditt befintliga AWS-abonnemang. Dell Technologies har åtagit sig att ge dig snabb tillgång till Dells dataskyddserbjudanden för AWS med ett enda köp. Dessutom ger Dell Technologies dig flexibilitet, så att du kan köpa Cyber ​​Recovery för AWS hur du vill – antingen direkt via Dell eller via AWS Marketplace.

Dell Technologies strävar efter att vara en pålitlig partner för moderna säkerhetslösningar och tjänster som förbättrar IT-resiliens, minskar komplexitet och ger trygghet i att din organisation och dess data är skyddad. Läs mer om Dells IT-säkerhetslösningar här.

About the Author: Dell Technologies