Mindre företag vill satsa på AI

I en undersökning från IDG på uppdrag av Dell Technologies har svenska små och medelstora företags teknikvanor kartlagts. Ett av områdena handlar om vilka teknologier som små och medelstora företag ser som mest viktiga framöver.

Högst upp på listan hamnar AI och maskininlärning, som hela 43 procent av företagen ser som det viktigaste teknikområdet. Det säger emot föreställningar hos vissa om att artificiell intelligens mest är en fråga för storföretagen. Vi på Dell Technologies har i tidigare inlägg visat på möjligheterna med AI för små och medelstora företag.

Ett annat populärt teknikområde är dataanalys, som 42 procent ser som viktigast. Något oväntat är att 3D-printning är det tredje mest prioriterade teknikområdet, vilket möjligtvis kan förklaras med att små och medelstora företag kan ha stor nytta av den småskaliga tillverkning som 3D-printning kan möjliggöra.

Bland de minst prioriterade områdena finns bland annat Internet of Things och självstyrande enheter, som endast 11 procent av små och medelstora företag ser som mest prioriterat. Minst viktigt för den här gruppen företag är dock blockkedjor, som endast 2 procent prioriterar högst.

Dell Technologies lägger stor kraft på att hjälpa mindre företag att navigera bland de teknologier som håller på att utvecklas, och undersökningar likt detta kan ge en fingervisning om vilka områden som företag ser mest möjligheter med, men också vilka områden som det finns behov av att ytterligare förstå nyttan med.

Läs gärna hela rapporten HÄR

About the Author: Dell Technologies