Mindre bekymmer och mer applikationer med HCI

Förmågan att smidigt utveckla och rulla ut affärskritiska applikationer spelar en avgörande roll för många av Sveriges små och medelstora företag. För att nå dit behövs flexibla och skalbara system.

Traditionella system behöver ofta större investeringar med tillhörande uppdateringar för att nå nästa nivå av affärsnytta. Och i det här sammanhanget ser vi att traditionella hårdvarusystem kan ha svårt att möta den snabbrörlighet som många företag söker.

Hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, är utformad på ett annat sätt. Det är byggt på en mjukvarudriven modell med standardiserade byggstenar som gör det enkelt att uppgradera och skala ut. Därför tittar nu allt fler små och medelstora företag på hur HCI kan ersätta deras befintliga IT-miljö.

Med HCI är det enkelt att lägga till kapacitet. Det unika är att varje expansiondel innehåller all processorkraft, minne, lagring och nätverkskapacitet som behövs för att skala ut hela systemet. Expansionen är i sig okomplicerad och snabb tack vare automatiserade och förprogramerade rutiner.

HCI gör det möjligt för företag att sjösätta många olika typer av applikationer som kan samexistera i systemet, utan att behöva bekymra sig för prestandabrister. Eftersom HCI aggrigerar och distribuerar  de befintliga resurserna slipper man skapa enskilda system som ska möta behoven hos specifika applikationer. Detta skapar en miljö där administratörer kan fokusera på applikationernas leverans snarare än olika systems kondition.

HCI ger mindre och mellanstora företag den sabbrörlighet som behövs för att snabbt kunna addera applikationer, uppgradera kapacitet och skala ut. De stödjer oftast företagens viktigaste applikationer och kan förhållandevis enkelt förändras utifrån den kapacitet som efterfrågas

Läs gärna mer här om hur HCI kan hjälpa er som mindre företag.

Vi på Dell Technologies har en ledande roll inom HCI och vi har många exempel på hur mindre företag förbättrat sin konkurrenskraft med våra lösningar. Kontakta gärna marknadsansvariga Samira Youkhanna för en första introduktion.

About the Author: Dell Technologies