Medarbetare ofta svag länk i kedjan

För att kunna vara produktiva behöver medarbetare kunna dela data, samtidigt utgör detta moment ofta en säkerhetsrisk. Därför finns det ett antal viktiga delar som arbetsgivare bör ha koll på.

Vi har under de senaste åren sett hur organisationers egna medarbetare stått för en stor del av säkerhetsöverträdelserna. Även om det i något enstaka fall kan handla om medarbetare som agerar illojalt, så handlar det i de allra flesta fallen istället om:

  • Bristande säkerhetsmedvetande
  • Otillräckliga processer
  • Arbetsplatsrutiner som inte följs
  • Mänskliga faktorn
  • Olyckor och otur

Förståelse kring säkerhetsregler
Många medarbetare har begränsad förståelse kring varför säkerhetsreglerna finns i den egna verksamheten. Ofta lägger ledningen stort fokus på säkerhet, samtidigt som man missar att beröra den svagaste länken, de egna medarbetarna. Det är viktigt att veta hur medarbetare kommer kunna hantera eventuella säkerhetsangrepp och därför bör detta vara en del av verksamhetens säkerhetsstrategi.

Det finns ett antal viktiga faktorer för att säkerställa att man når tillgängliga och effektiva säkerhetslösningar i organisationen och vi listar nedan sex viktiga delar:

Ställ höga krav på lösningarna

En bärbar dator ökar risken för att känslig information hamnar på villovägar. Därför bör du som arbetsgivare se till att medarbetarnas arbetsverktyg också säkerställer att de skyddas när de arbetar mobilt.

Pålitlig hårdvara

Du bör säkerställa att medarbetare har verktyg med inbyggda och tillgängliga funktioner som SafeID och SafeBIOS, som gör att du kan känna dig trygg i att enheterna är skyddade mot både digitala och fysiska angrepp. Hårdvara med autentisering på chipnivå som fungerar med fingeravtrycksläsare, smarta kort och Intel Autenticate 7, är också goda alternativ.

Pålitlig infrastruktur

En säker infrastruktur är viktig för att du ska kunna känna dig trygg med att kunddata alltid är säker samtidigt som verksamheten kan bedrivas med maximal effektivitet.

Pålitlig data

Genom att förena säkerhet, produktivitet och skyddad data oavsett var dina medarbetare befinner sig, kan ni fortsätta att utveckla verksamheten framöver.

Regelbunden utbildning

Utbildning av medarbetare i säkerhetstänk är viktigt. Alla medarbetare bör delta och inte bara vid ett tillfälle. Trots allt så är det medarbetarna som ofta har direkt ansvar för att skydda er data.

Investera i säkerhet

Det som för vissa kan ses som en onödig kostnad kopplat till att skydda medarbetarnas data, kan faktiskt vara det som spelar en avgörande roll när man blir utsatt för ett säkerhetsintrång.

För dig som funderar på rätt säkerhetslösningar för er verksamhet, har vi satt samman ett webbinarium, som bland annat tar upp:

  • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
  • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
  • Rätt infrastruktur och dataskydd
  • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM HÄR

About the Author: Dell Technologies