Mångfald och digitala arbetssätt i fokus under årets Women in Technology

Samtidigt som mångfald och jämlikhet blivit ett allt viktigare område – inte bara för IT-branschen utan för hela samhället – finns det stora utmaningar kvar att arbeta med. Den pågående pandemin har dessutom skapat en helt ny situation för företag över hela världen och ingen vet ännu hur ”det nya normala” kommer att bli.

Detta och mycket annat står i fokus under årets Women in Technology. Initiativet startade i Sverige för fyra år sedan och är numera är ett globalt återkommande event som anordnas av Dell Technologies för att bland annat hjälpa organisationer att på ett bättre sätt skapa mångfald inom organisationen och bli mer inkluderande.

”Handlar om att förändra kulturen”

Linus Wallin, nytillträdd vd på Atea.

Under paneldiskussionen kring jämlikhet och integration förklarar Linus Wallin, vd på Atea, att organisationer behöver visa mod och tänka i nya banor för att hitta talanger.

– Om vi bara utgår från den rekryteringspoolen som finns fyller vi inte på med nya talanger. Ett exempel är vårt management trainee-program där vi besöker universitet och högskolor och försöker få in människor som inte är verksamma inom it-branschen men som vill vara en del av den. Och där finns tjejerna. Vi har 50/50-ansökningar kring det här programmet. Dessutom måste vi måste våga lyfta våra förebilder när vi väl har dem på plats. Dels skapar det ringar på vattnet, dels visar vi att vi är stolta över den personal vi har, säger Linus Wallin.

Atea har stor erfarenhet av att driva frågor kring mångfald och jämlikhet. För några år sedan startade Atea ett omfattande projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen och Lexicon, där 18 nyanlända rekryterades till organisationen. 50 procent av dem är fortfarande verksamma inom företaget.

Lisa Eklöf, HR-chef på Atea.

– En viktig faktor bakom att projektet blev framgångsrikt var att vi förankrade över hela ledningsgruppen och kunde säkerställa att det fanns färdigställda uppdrag åt de individer som kom in. På så sätt kunde vi utveckla och dra nytta av den kompetensen vi fick, säger Lisa Eklöf, HR-chef på Atea.

Även Dell Technologies har sjösatt initiativ för att bli få större mångfald. Ett av de globala mål företaget har är att ha 50 procent kvinnor på ledarposition 2030.

– Ser vi på ledarskapsnivå är det färre kvinnor högre upp inom organisationen. Vi arbetar aktivt med dessa frågor och har bland annat skapat ledarskapsprogram för att ytterligare hjälpa till att utveckla kvinnor, säger Katarina Kenne, hållbarhetschef på Dell Technologies.

Stefan Alariksson, vd på Dell Technologies utvecklar:

– Mycket handlar om att mäta representationen inom organisationen och inte enbart har en överrepresentation inom vissa grupper, exempelvis HR och marknad. Man behöver komma upp någonstans runt 25, 30 procent över samtliga områden för att mångfald ska ta plats på riktigt, säger Stefan Alariksson.

Stefan Alariksson, vd på Dell Technologies i Sverige.

– Och där är det upp till oss som ledare att skapa inkludering. Det är inte så stor mening att arbeta för mångfald om vi sedan inte gör något med det. Vi behöver odla nyfikenheten och kreativitet och förstå varför människor tycker olika. Det är mångfald för mig.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter
Ett annat högst aktuellt ämne under dessa mycket speciella tider är hur den digitala framfarten påverkar oss människor. Digitalisering är visserligen inte något nytt men under pandemin har frågan blivit hetare än någonsin – inte minst till följd av att en stor del av världen behöver arbeta från distans. Det ställer i sin tur höga och delvis nya krav på arbetsgivare, medarbetare och talanger.

Anna Cao, head of people på Ericsson, förklarar att de den digitala framfarten har påverkat hela branschen och att de mjuka värdena blir allt viktigare.

– Vi kan inte längre vara silobaserade i våra roller utan behöver vara starkare i vår kommunikation och vår förhandlingsförmåga, men också bli bättre på att anpassa oss till nya saker och områden. Som ledare är det viktigt att vi förmedlar tydlighet och skapar rätt förväntningar. Och här är kommunikation en nyckel. Särskilt nu när många sitter hemma. Då är det kritiskt att man finner en meningsfullhet i det man gör, säger Anna Cao.

Anna Cao, head of people på Ericsson och Anna Grundin, Talent Acquisition Advisor på Dell Technologies.

En del i det är att lära oss av varandra. Anna Grundin, Talent Acquisition Advisor på Dell Technologies, förklarar att man bland annat har pilotprojektet Opportunity Marketplace som låter anställda utveckla både nya och befintliga kunskaper.

– Möjligheten att testa något nytt och gå utanför sin bekvämlighetszon är jätteviktigt. Många företag är också väldigt duktiga på dessa typer av initiativ, och att låta människor lära sig genom att göra nya saker. Det är ok att göra fel och testa sig fram. Att skapa den miljön är viktigt, säger Anna Grundin.

Emotionell intelligens ett allt viktigare redskap
Samtidigt som företag kämpar med mångfald, jämlikhet och att bli bättre på att nyttja den digitala kraften blir emotionell intelligens ett allt viktigare område. Emotionell intelligens handlar om att känna igen och hantera både sina egna och andras känslor. Och även detta är ett område som blivit högaktuellt under pandemin.

– Emotionell intelligens hjälper oss både i vardagliga situationer och på jobbet, säger Cecilia Jonsson, Seniorkonsult och EI-expert på EI Academy.

– Forskning har visat att vårt välbefinnande ökar om vi kan uttrycka vad vi känner och tycker. När vi fattar beslut vill vi vara rationella men samtidigt är känslorna högst inblandade. Därför är det viktigt att hålla koll på våra känslor och kunna uttrycka dem.

Ett företag som arbetar mycket med emotionell intelligens är Dustin.

Cecilia Jonsson, Seniorkonsult på EI Academy och Martin Lindecrantz, EVP HR på Dustin.

– En följd av att vi jobbar digitalt just nu är att det blivit extra svårt att lyssna av just nu. Där hjälper vi våra ledare på traven, bland annat genom olika digitala föreläsningar. När vi förstår hur olika byggstenarna inom organisationen formar kulturer kan vi också göra skillnad, säger Martin Lindecrantz, EVP HR på Dustin.

– Dessutom använder vi emotionell intelligens för att skapa bättre kundupplevelser. Det hjälper oss att följa med vad våra kunder efterfrågar. Vi har också en ambition att utveckla och sälja tjänster framöver. Därför behöver vi ledare som kan måla upp en tydlig och engagerade vision av var vi är på väg. Det handlar också om att organisera oss och få plats arbetssätt som främjar samarbete.

About the Author: Dell Technologies