Lönsamhet och sårbarhet är vanliga småföretagsutmaningar

På Dell Technologies satsar vi mycket på att förstå de unika behov som finns på små och medelstora företag. Vi gör det dels genom undersökningar, där vi i kommande poster kommer att berätta mer om spännande resultatsiffror – men vi gör det också genom att träffa er, våra kunder, och fråga vad de största utmaningarna är för er verksamhet.

Från dessa samtal kommer det ofta fram tydliga mönster, återkommande utmaningar som många små och medelstora företag har. Vi har därför satt samman några av de vanligaste frågeställningarna som vi möter och en grovhuggen riktning framåt från dessa.

Hur blir vi snabbare när det gäller att lansera nya tjänster och erbjudanden?

En viktig faktor för att öka hastigheten på utrullningar är att välja system och lösningar som har hög skalbarhet. På Dell Technologies har vi många lösningar som fokuserar på just detta, exempelvis våra molnbaserade alternativ och HCI-lösningar

Hur når vi bättre lönsamhet i den befintliga verksamheten?

Det finns givetvis många svar på detta, men en viktig faktur utifrån vårt perspektiv är att titta på området automatisering. Genom att automatisera så många manuella processer som möjligt, är det möjligt att bli mer effektiv och lönsam.

Hur kan vi som mindre aktör bättre konkurrera med större företag?

Utvecklingen inom IT de sista decennierna har verkligen varit fantastisk för små och medelstora företag. Numera har även mindre företag prisvärd tillgång till många av de lösningar och verktyg som tidigare var förbehållet storföretag. Det betyder att det är möjligt att ha liknande tekniska förutsättningar samtidigt som mindre företag kan lägga till en snabbrörlighet.

Hur blir vi mer motståndskraftiga och mindre sårbara i verksamheten?

För allt fler företag spelar IT-miljön en verksamhetskritisk roll. Nertid eller andra typer av avbrott kan få katastrofala följer, likaså dataintrång eller andra typer av cyberangrepp. En av de viktigaste faktorerna för att undvika detta är att ha ett effektivt och samordnat underhåll av de befintliga systemen, som säkerställer att ni har rätt skydd och att det ständigt är uppdaterat.

Det finns givetvis många fler utmaningar än dessa, men vi tror ändå att många små och medelstora företag känner igen sig i flera av dessa. Vi vill gärna veta mer om just dina utmaningar, så hör av dig!

About the Author: Dell Technologies