Kan det nya normala bli bättre än det gamla?

När vi snart närmar oss vintern kan det vara värt att ställa frågan hur mycket som förändrats på ett halvår? Även om vi fortfarande nu fokuserar på samma typer av virtuella möten som ökade under våren, så är det också mycket som förändrats sen dess.

Företag som Dell Technologies och Intel har lagt mycket resurser på att utveckla lösningar som gör det lättare för oss att samarbeta och arbeta på ett tryggt sätt, oavsett plats. Genom att skruva på användningsområden för tekniker som IoT, AI och molnet har vi nått långt.

Vi ser olika bärbara enheter som både hjälper människor att hålla avstånd och smittspåra. Vi ser hur handeln med hjälp av AI kan hålla koll på och skapa trygga miljöer för besökare och personal i butiker. AI används också för att monitorera hälsan hos besökare på museum och hur Intel-kopplade startups skapar lösningar som snabbt kan upptäcka virusutbrott via avloppsvatten.

Detta handlar inte om prototyper utan om lösningar som används fullt ut idag. Det är en grad av innovation som nästan varit svår att föreställa sig innan pandemin. Dell Technologies och Intel har lanserat nya produkter, processorer och plattformar med prestanda som gör detta möjligt och det är nog rimligt att säga att vi bara sett början på den här utvecklingen.

About the Author: Dell Technologies