IT som en tjänst frigör resurser för innovation

När företag måste göra stora IT-investeringar binds medel ofta upp i oanvänd datakapacitet. Möjligheten att köpa IT som en tjänst kommer att frigöra resurser och skapa större utrymme för utveckling och innovation.

Med APEX betalar företag för den teknik och infrastruktur de faktiskt använder, inte för den de får använda. Det här är bakgrunden till projektet APEX, där vi utökar möjligheterna att köpa IT som en tjänst efter behov, oavsett om det är lagring, servrar, nätverk, datorer eller andra lösningar.

Driv verksamheten framåt med IT som en tjänst

Detta är inte ett nytt tillvägagångssätt för marknaden eller för Dell Technologies. Det är snarare en skärpning, där ”som en tjänst”-utbudet kombineras med molnerbjudanden och teknik, och gör kundupplevelsen mer enhetlig.

Vi erbjuder redan några av de tjänster som ingår i APEX, till exempel APEX Flex on demand och APEX Datacenter. När vi och våra partners är redo kommer vi att rulla ut fler lösningar i erbjudandet, till exempel Storage-as-a-service och mycket mer.

Genom att köpa IT på detta sätt frigörs extra kapacitet, utan att behöva betala för det innan behovet finns. Företag behöver inte göra stora teknikinvesteringar för att täcka olika behov under flera år framåt. Istället aktiveras kapaciteten när behovet av att skala upp finns, under perioder med ökad trafik. Till exempel kommer en detaljhandelsaktör ha ett större behov av att bearbeta data under säsongskampanjer än vid någon annan tid på året.

När man inte behöver investera i IT-system som tar hand om alla behov under hela året frigörs resurser till fler projekt. Det bidrar till innovation och vidarutveckliung av verksamhetens kärnerbjudanden.

Flexibel IT ger större förändringskapacitet

Enligt IDC är nya sätt att finansiera och driva IT -infrastrukturen viktiga för att digitala förändringsprocesser ska lyckas. Genom att röra sig ifrån årliga budgetcykler och projektfördelning av budgetar använder digitala företag löpande betald och levererad IT så att de kan göra bättre strategiska val för sin IT-verksamhet, i linje med de ständiga förändringar de står inför.

En av de stora förändringarna som avsevärt kommer att förenkla hybridmoln och multimoln i Dells lösningar är vår Cloud Console. Med Dells Cloud Console kan företag hantera alla moln, privata och offentliga, via ett gränssnitt, och hantera alla tjänsteprenumerationer och kapacitetsbehov.

Vill du ha mer inblick i hur IT som en tjänst kan skapa större flexibilitet och hjälpa ditt företag att lyckas med digital transformation?

Titta på hela webbseminariet med IDC, Intel, Dell och Visma här.

About the Author: Dell Technologies