Hög tid för städer att bli smarta

Urbaniseringen går snabbare än någonsin, vilket innebär att städer måste ställa om för att kunna möta framtida utmaningar – och det fort. Enligt 2018 Revision of World Urbanization Prospects lever 65 procent av världens befolkning i städer idag, och den siffran väntas stiga till 68 procent år 2050.

Man behöver inte vara stadsplanerare för att kunna dra slutsatsen att urbanisering påverkar en stads infrastruktur, system och resurser. Det finns alltid risk för till exempel luftföroreningar, fattigdom och kriminalitet, men det är tydligt att städer som redan nu börjar planera för ökad urbanisering har bättre chans att skapa ekonomisk tillväxt och högre livskvalitet för sina invånare.

Jag ser fler och fler länder som arbetar proaktivt med detta och som med hjälp av strategier för smarta städer och digital transformation förbereder sig inför framtiden. Dessa länder inkluderar dessutom olika intressenter, som medborgare, ingenjörer och yrkesverksamma inom IT-branschen, något som är avgörande för arbetet. Enligt analysföretaget Gartner är det absolut nödvändigt att involvera medborgare i skapandet av smarta städer.

Städer över hela världen blir smarta

För att bygga en smart stad krävs transformation av allt från IT och säkerhet, till arbetskraft. Flera städer världen över har redan påbörjat denna resa:

  • Boston håller på att byta ut sitt kommunikationssystem mot ett toppmodernt fibernätverk för att förse invånare, skolor och företag med mer bandbredd och högre hastighet, liksom bättre trådlösa tjänster.
  • Las Vegas använder sig av artificiell intelligens och maskininlärning för att höja den allmänna säkerheten. Via sensorer och enheter i staden samlas data in i realtid. Denna data kombineras med historiska data på kriminalitet, väder och sociala medier, för att på så sätt kunna varna berörda myndigheter om onormala mönster plötsligt uppstår.
  • Lokala myndigheter i Indien har i förebyggande syfte börjat investera i program för smarta städer för att öka invånarnas livskvalitet. Ett exempel är Chennai där trafiksystemen automatiseras för att öka säkerheten på vägarna och transportsystemen förbättras för att göra transport av varor enklare.
  • I juni 2018 lanserade London en plan för hur man skulle bli ”världens smartaste stad” och dessutom tackla stadens största problem: förorenad luft, stadsplanering och uppkoppling. Planen inkluderar fler än 20 olika initiativ, för bland annat uppkoppling, cybersäkerhet, samt ökat utbyte av offentlig data mellan institutioner.

Denna typ av initiativ kan komma att gynna den ekonomiska tillväxten i en stad. En viktig del i detta är att de gör det möjligt för städer att konkurrera i en värld där den tekniska utvecklingen hela tiden går framåt, med innovationer som 5G-nätverk, artificiell intelligens och smarta prylar.

Genom att dra nytta av ny teknologi går det att göra städer säkrare, renare och bättre anpassade för en modern digital infrastruktur, vilket attraherar företag, jobb och talanger. Med ren och förnybar energi kan städerna dessutom bli mer hållbara.

För att nå dit, behövs en digital plattform som:

  • Bryter barriärer mellan olika delar av statsapparaten och på så sätt ökar effektiviteten och underlättar samarbete.
  • Skapar en gemensam informationsmodell som spänner över hela den offentliga sektorn. Detta gör det möjligt för olika delar av staden att enkelt dela information och insikter från värdefulla data som de samlar in och därmed gör datadrivna förbättringar av statstjänster.
  • Samlar in information i realtid för att underlätta arbetet för beslutsfattare.
  • Samlar alla nyckelsystem under ett och samma tak.

Bli smart – nu

Den fjärde industriella revolutionen kombinerat med urbaniseringen tvingar städer att fundera på hur de kan höja levnadsstandarden för sina invånare, både nu och i framtiden. De städer med en offentlig sektor som redan nu har lanserat ligger därmed i framkant.

Det finns fortfarande tid för de städer som ligger efter i utvecklingen, men klockan tickar. Alan Lakein, en av de mest kända experterna inom tidshantering, sa: ”Att planera är att flytta framtiden till idag, så du kan göra något åt det nu.” Möjligheterna är oändliga, och tiden för att agera är nu.

// Howard Elias, president, Services and Digital, Dell Technologies

About the Author: Dell Technologies