HCI gör att man slipper både huvudvärk och växtvärk

Klara komplexiteten och resursbristen med hyperkonvergerad infrastruktur, HCI. Dell Technologies visar hur små och mellanstora företag kan nå samma IT-funktionalitet som större bolag, trots begränsade budgetresurser och IT-expertis. Siffror från IDC visar att företagen som använder HCI når många fördelar, bland annat kan de arbeta upp till 60 procent mer effekt och minska nertiden med 90 procent.

Det finns en hel del utmaningar för Sveriges små och medelstora företag. De allra vanligaste som vi stöter på är bland annat:

  • Genom att traditionell IT-infrastruktur ofta plockats samman från olika leverantörer och teknologier, blir de ibland komplexa och utmanade att rulla ut och underhålla.
  • Traditionell IT-infrastruktur kräver ofta specialistkompetens som kan vara svår att få tag på, inte minst för mindre företag där IT-medarbetare har flera roller.
  • Budgetbegränsningar. Kanske står man inför en situation där er nuvarande IT-infrastruktur ses som för kostnadskrävande, samtidigt som man tvekar inför att göra nya investeringar i traditionell IT-infrastruktur.

Det är här hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, kommer in. Genom att effektivt föra samman datakraft, lagring, nätverk och virtualisering i en enda sammanhängande lösning med ett enda gränssnitt. På det här sättet så minskar HCI komplexiteten och kostnaden för många små-och medelstora företag. Dessutom får man en betydligt mer flexibel IT-miljö som är lättare att uppdatera med ny funktionalitet och skala i takt med att de egna behoven förändras.

Siffror talar klarspråk

När det kommer till konkreta siffror är fördelarna också tydliga. Studier från IDC visar att företagen använder upp till 53 % mindre personal för att drifta HCI-miljöer. Man ser också att både installationer och expansioner förenklas, vilket sparar resurser för företagen som uppger att de numera kan spara upp till 83 % av personalresurserna. Med HCI är det enklare att skala upp infrastrukturen utifrån hur företaget utvecklas och vi ser också hur avskrivningarna för investeringarna smidigt kan portioneras ut. Det ger också generella förbättringar, där IT-infrastrukturteam kan arbeta upp till 60 % mer effektivt och utveckla affärsverksamheten upp till 56 % snabbare Go-To-Market. Med HCI slipper man också så kallade ”fork-lift”-uppgraderingar, där allt kommer i ett sjok, utan kan komplettera kapacitet kontinuerligt.

Vidare visade undersökningen att ROI på fem år är hela 489% för de undersökta företagen och den oplanerade nertiden har minskat med 90%. I rena pengar tjänar organisationer i snitt över fem miljoner amerikanska dollar årligen på införandet.

Hjälper er att fokusera rätt

Med HCI blir det lätt att få en IT-miljö som både funkar och stärker konkurrenskraften, inte minst för mindre företag med begränsade interna IT-resurser. Det är en perfekt teknik för alla företag som kämpar med problemet att inköp, installation och underhåll av IT-infrastrukturen utgör en betydande del av IT-avdelningens arbetsbörda och organisationens resurser.

HCI frigör operativ tid för era interna resurser så att den kan läggas på att skapa lösningar som för verksamheten framåt. Tekniken innebär att man moderniserar er infrastruktur och tar bort onödiga silos och den levereras i en komplett förpackning som gör att man slipper tänka på såväl service som planerad nertid. Den automatiserar det som kan automatiseras, och ger organisationen möjlighet att använda de tillgängliga resurserna på ett smartare sätt.

Förutom att man slipper både huvudvärk och växtvärk med HCI, är det också lätt att räkna fram en bra TCO. Hör gärna av er till oss, så berättar vi mer!

About the Author: Dell Technologies