Hållbart med HCI

För många svenska små och medelstora företag blir hållbarhet allt viktigare, dels på grund av egna övertygelser, dels på grund av önskemål från kunder och andra i omvärlden. I det arbetet kan företagets IT-miljö spela en viktig roll, och med utvecklingen inom hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, finns det bättre möjligheter än någonsin att vara hållbar.

Traditionella IT-miljöer har ofta förbrukat stora mängder energi för att både driftsätta och kyla. För att skapa mer hållbara IT-miljöer behövs mer energieffektiva lösningar. Även om det skett mycket på området när det gäller att göra hårdvara mer energieffektiv, så innebär hyperkonvergerad infrastruktur, HCI, stora förbättringar. Med HCI skapas energieffektiva IT-miljöer där olika IT-funktioner förs samman i en samlad lösning, snarare än separata enheter som i traditionella system.

HCI för samman datakraft, lagring och nätverk i en effektiv enhet, som enligt siffror från IDC kan effektivisera resursförbrukningen med så mycket som 65 procent och minska kostnader för elförbrukning och kylning av datacenter med 47 procent.

Men det är inte bara den minskade energianvändningen som gör att hyperkonvergerad infrastruktur kan utgöra en viktig del i organisationens hållbarhetsarbete. Med HCI minskar också behovet att uppdatera infrastrukturen, dels vid införandet – där de traditionella delarna kan bytas ut i takt med att de åldras snarare än att allt behöver bytas ut på direkten, och dels genom att det sedan behövs färre uppdateringsmoment jämfört med separata lösningar.

Nästan 9 av 10 svenska småföretag anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att bedriva hållbarhetsarbete. Med HCI har det blivit enklare att göra dessa viktiga förändringar i IT-miljön. Den förenkling och konsolidering av IT-infrastrukturen som HCI medför skapar inte bara värdefulla effektiveringsvinster, utan också hållbarhetsvinster. Det är bra för företagen och bra för Sverige!

Vill ni veta mer om hur ert företag kan ställa om till HCI? Kontakta mig gärna på samira.youkhanna@dell.com.

About the Author: Dell Technologies