Glöm inte nätverket när du GDPR-säkrar

EU:s nya dataskyddsdirektiv GDPR trädde i kraft den 25 maj, den skärpta regleringen påverkar alla branscher och alla företag att på allvar se över arbetet kring hur man hanterar, bearbetar och lagrar personuppgifter.

Under våren har GDPR dominerat diskussionen i media och ute på företagen. I mina kundkontakter kan jag konstatera att de allra flesta lagt i högsta växeln i sitt GDPR-arbete och nu kommit ganska långt i processen. Något som däremot oroar mig är att det finns en vit fläck i många företags GDPR-säkrande: det är nätverket.

Det trådlösa nätverket och personuppgifter

Idag behöver ett nätverk kunna hantera mängder med olika enheter – bärbara datorer, smartphones, IoT-enheter, surfplattor, och samtidigt måste det vara enkelt för de som jobbar med IT att managera alla dessa enheter. Nätverket ska inte bara fungera för en mängd olika enheter, användarna ställer också krav på det trådlösa nätverket att det ska vara lätt tillgängligt på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Därför lagras information för att säkerställa att allt i nätverket fungerar optimalt. I sammanhanget kan till exempel IP-adressen, användarnamn och enhetens värdnamn lyftas fram som personliga uppgifter som lagras. Och finns ett gästnätverk är det troligt att man sparar information som mailadresser, telefonnummer och användarnamn i sociala medier.

Många företag har förbisett nätverket i GDPR-arbetet. Vi behöver säkerställa att vi har en lösning på plats som kan:

  • Visa vilken information som lagrats om en viss enhet.
    • Om så önskas, ge möjlighet att radera den här informationen.
  • Logga all information som beror GDPR-relaterat arbete.
  • Dokumentera vem som gjort vad och när.

GDPR-säkra nätverket

Dell EMC:s WLAN-lösning – Aerohivee – stöttar i arbetet med att GDPR-säkra ett trådlöst nätverk. I det webbaserade gränssnittet får användarna bra överblicksbilder kombinerat med detaljerad status ner på enhetsnivå. Systemet är utvecklat för att göra det enkelt att hitta, göra utdrag, ladda hem och radera personliga data i nätverket. HiveManager erbjuder också möjlighet att spåra allt som görs i nätverket och ger dig dokumentation på vem som gjort vad och när det gjordes.

HiveManager är en molnbaserad nätverkslösning för gemensam hantering av trådat och trådlöst nätverk. Lösningen är enkel att anpassa och utvecklas i takt med att behov och kravbild förändras, något som inte är möjligt med de äldre nätverkslösningar. HiveManager körs från ett datacenter inom EU, där data skyddas av en kombination av säkerhetslösningar som till exempel brandvägg, IPS och penetrationstester.

Aerohive har tagit fram ett fördjupande informationsunderlag för GDPR och nätverkslösningar, du kan ladda hem informationen här.

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor på Dell EMC Sverige om du har frågor eller om du vill ha stöttning i arbetet med lösningar för ditt företags nätverk.

/Magnus Romedahl, Networking Solutions

About the Author: Dell Technologies