Frigör tid med PC som tjänst

Att hantera flottan av datorer är en daglig börda för många IT-avdelningar, en börda som gör att de får mindre tid över till att stötta organisationens kärnverksamhet. Många små och medelstora företag har fått upp ögonen för PC-as-a-Service som ett sätt att ta itu med problemet.

I korthet innebär det att företaget väljer bort den traditionella modellen med inköp, avskrivningar och ytterligare kostnader, som hantering för att sköta support och underhåll, till förmån för en helhetslösning där allt ingår.

”För många små, mellan och medelstora företag är det här en perfekt lösning. Det är enkelt, ger en förutsägbarhet och frigör tid. Det är lite som att åka på en all-inclusive-resa – man kan fokusera på det strategiska istället för det operationella, alltså fokusera på att tillföra affärsvärde”, säger Karolina Edevåg, Regional Marketing Manager på Dell EMC.

Dell erbjuder flera olika typer av paketeringar för bärbara datorer, stationära datorer och arbetsstationer. Programvara och tjänster som är bäst i klassen och omfattar support och returer samt om man önskar olika utrullningstjänster.

Att köpa in PC som tjänst förenklar inte bara vardagen för IT-avdelningen, upplägget underlättar dessutom budgeteringsprocessen eftersom kostnaden fördelas jämnt per månad över avtalstiden, vilket ger både överskådlighet och förutsägbarhet.

Och eftersom tjänsten sträcker sig över tre år eller fyra år kan organisationen samtidigt säkerställa att medarbetarna har tillgång till en fräsch och uppdaterad maskinpark. Att alltid ha tillgång till den senaste tekniken – den senaste versionen av Microsoft Windows och den senaste generationen Intel-processorer är självklart gynnsamt för produktiviteten, men det har också positiva effekter ur ett arbetsgivarperspektiv i takt med att medarbetarna blir allt mer kräsna med vilka arbetsredskap de har tillgång till.

Det finns en annan aspekt som sällan lyfts fram, men som är nog så aktuell i det moderna samhället är miljöpåverkan. Och även här kan PC som tjänst spela en roll. Istället för att datorerna används till dess att de är uttjänta, eller hamnar på en hylla någonstans när det är dags att ersätta dem så ser Dell till att datorerna får ett nytt liv. Varje år hanterar Dell EMC omkring 800 000 produkter som rekonditioneras för att återföras till marknaden.

”De använda datorerna blir i princip som nya och kommer att kunna användas av någon annan i minst lika många år till. Det är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi och på ett mer hållbart resursutnyttjande”, säger Karolina Edevåg.

About the Author: Dell Technologies