Från interna till externa resurser – så tänker mindre företag kring IT-hantering

En undersökning från IDG på uppdrag av Dell Technologies avslöjar hur svenska små och medelstora företag tänker kring sin IT-hantering nu och framöver. Resultatet visar att 40 procent av företagen föredrar att hantera IT-miljön internt. Dock ser endast 25 procent framför sig att de kommer göra det om tre år. Istället tittar allt fler på att köpa funktioner som tjänster, där exempelvis e-post hanteras och underhålls av en specialist. I nuläget görs detta endast av 15 procent, men hela 25 procent ser framför sig att detta kommer den metod man föredrar inom tre år.

Den största förändringen ser vi dock när det gäller hur små och medelstora företag tänker kring blandade miljöer med olika leveransmodeller utifrån respektive applikation. I nuläget är det endast 2 procent som väljer detta angreppssätt, men 11 procent ser framför sig att detta kommer vara den föredragna vägen inom tre år.

Ett antal modeller är också på nedgång. I nuläget kombinerar 30 procent av företagen intern IT med stöd från outsourcing-partners, men något färre, 28 procent ser framför sig att de kommer göra detta om tre år. När det gäller användningen av publika moln ser vi också en minskning, där 13 procent föredrar denna leveransmetod idag, men 11 procent ser framför sig att de kommer göra det om tre år.

Undersökningsresultatet knyter an till utvecklingen inom Dell Technologies där mycket har satsats på att utveckla hybrid- och multi-molnserbjudanden, där företag själva kan välja mellan olika molntyper, och hanterade tjänster, och smidigt kan köpa funktioner som tjänst.

Läs gärna hela rapporten HÄR 

About the Author: Dell Technologies