Flexibilitet och skydd – så hjälper virtualisering det mindre företaget

I vårt första blogginlägg pratade vi om hur virtualisering kan spara resurser och hjälpa små och medelstora företag att växa. I detta inlägg kommer vi fokusera på ytterligare fördelar med virtualisering, nämligen flexibiliteten, mobiliteten och skyddet av viktig data.

  1. Följer företagets arbetstoppar

En viktig fördel för små och medelstora företag är att de kan vara snabbfotade när saker i omvärlden förändras. Virtualisering stödjer denna förmåga genom att skapa en flexibel IT-infrastruktur som gör det möjligt för företag att omedelbart dra nytta av nya möjligheter och även skala ner om det behövs.

Den typen av flexibilitet spelade stor roll för Thinkwell Group, som är ett företag som producerar underhållningsupplevelser likt inomhusskidbacken i Dubai. Antalet medarbetare är normalt sett runt 70 stycken, men med projekt som detta kan antalet medarbetare öka tre gånger om under de korta projektperioderna. Med virtualisering kan Thinkwell säkerställa att de har datakraft att hantera de skiftande behoven, oavsett om de är 70 eller 210 medarbetare under en period.

”Vi kan skala upp för att hantera personaltoppar samtidigt som vi undviker stora investeringskostnader,” säger Joe Zenas, VD på Thinkwell. ”Vi behöver inte utöka vårt serverrum varenda gång ett nytt stort projekt kommer in. Vi kan få den serverkraft vi behöver genom att expandera de virtuella maskinerna.”

Detta gör det möjligt för Thinkwell att ha en mindre IT-avdelning med tre personer, samtidigt som de har kraft att agera globalt med sina projekt. Virtualisering ger små företag tillgång till stora resurser utan att behöva betala för en massa hårdvara som de kanske inte alltid har behov av.

  1. Bättre skydd för er data

Virtualisering minskar betydligt kostnaden för och komplexiteten kring att återställa data efter någon typ av olycka eller avbrott. Om det värsta skulle hända kan viktiga applikationer och data snabbt återställas.

HotSchedules hjälper restaurangchefer och personal att hålla koll på scheman via ett webbaserat gränssnitt och erbjuder användare tillgång via mobila enheter.

“Restaurangchefer och personal måste kunna lita på att våra tjänster fungerar varje dag,” säger Ray Pawlikowski, vd på HotSchedules. “Vi måste säkerställa att våra system är tillgängliga 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan.”

Genom att använda Dell PowerEdge servrar med Intel® Xeon® processorer kunde HotSchedules konsolidera sin IT-infrastruktur från tidigare 50 fysiska servrar till nu endast tre. Genom att lösningen kan replikera data från dess virtualiserade applikationer och databaser och skicka till en sekundär plats, säkerställs kontinuerlig tillgång till information även om det sker någon typ av olycka eller avbrott. Eftersom backup sker frekvent och i små portioner blir återställningstiden reducerad från dagar och timmar till minuter. Detta gör att HotSchedules numera också kan få större företag som kunder, då man kan uppfylla deras krav på säkerhet och tillförlighet.

  1. Effektiv mobilitet

Små och medelstora företag har ofta mobila medarbetare som reser runt till olika platser i företagets tjänst. Den typen av mobilitet har tidigare ibland setts som utmanande, då det exempelvis varit svårt att uppdatera programvaror på medarbetarnas mobila enheter eller hantera datorer som hamnat på vift.

Virtualisering har många fördelar jämfört med andra tekniker för distansarbete. Med virtualisering placeras en så kallad hypervisor på den mobila enheten vilket gör att medarbetare kan nå desktopen hemifrån och alla dess program på distans. Samtidigt kan IT ha koll på data, patcha och göra annat underhåll från en centralt hanterad enhet.

Hypervisorn skapar stora produktivitetsvinster genom att den ligger lokalt på den mobila enheten, vilket gör att den medarbetare som förlorar uppkopplingen fortfarande kan ha tillgång till lokalt lagrad data. Dessutom skapar virtualisering ytterligare säkerhet när det gäller data på de mobila enheterna. Hypervisorn skapar en skyddande miljö för lokal företagsdata, om enheten skulle förloras eller bli stulen.

Som vi visat ovan finns det många fördelar med virtualisering för små och medelstora företag. Läs gärna också vårt tidigare inlägg kring fördelar med virtualisering. Klicka också gärna här för att ta del av mer information om våra olika serverlösningar som passar bäst för era behov!

About the Author: Dell Technologies