Examensdags för Sun Labs – första bolaget att gå igenom Dell For Entrepreneurs i Sverige

Förra året var startskottet för Dell Technologies initiativ för att stötta och utveckla entreprenörskap på den svenska marknaden. Med hjälp av ett ettårigt mentorskapsprogram – bestående av bland annat coachning, exponering och stöd samt expertis från Dells specialister – fick det vinnande företaget Sun Labs Nordics nya möjligheter att utveckla och lyfta sin verksamhet.

Sun Labs är ett startup-företag som byggt sin verksamhet på forskning som grundarna arbetat med på Uppsala universitet. Den övergripande visionen bakom företaget är att omsätta forskningsrönen inom flera olika fält – från beteendevetenskap till artificiell intelligens och automatisk databearbetning i realtid – till lättanvända lösningar som hjälper företag att arbeta mer hållbart.

Sun Labs

”När vi sökte till Dell For Entrepreneurs (DFE) kändes det som en kul möjlighet, som dessutom låg väldigt rätt i tiden för oss rent strategiskt. Vi visste att vi satt på väldigt bra teknik, men vi hade svårt att utveckla ett starkt affärscase och bredda oss till olika tillämpningsområden. Det har visat sig att DFE var precis vad vi behövde!”, säger Linus Frosteryd, grundare av Sun Labs.

Under året som gått har Sun Labs tagit del av ett aktivt mentorskapsprogram, där fokusområdena bestämts utifrån just de utmaningar som bolaget stod inför. Det har gett möjligheter att testa idéer på experter från olika fält, och samtidigt inneburit möjligheter att få vägledning för att hitta allt från nya infallsvinklar och lösningar på utmaningar.

Sun Labs har även fått möjlighet att ställa ut på flera konferenser, både i Sverige och ute i Europa – bland annat Viva Tech i Paris.

”Vi har verkligen fått stor hjälp att lägga en stabil grund för framtiden – i allt från sälj till HR har vi utvecklats enormt. För ett litet startupbolag har det varit ovärderligt, vi har kunnat fokusera på att förfina våra produkter och få ut dem på marknaden”, säger Linus Frosteryd.

I dagsläget jobbar Sun Labs parallellt med två olika produkter. Den första är Sun Labs Mimer – en hållbarhetsplattform som automatiserar insamling och rapportering av hållbarhetsdata så att det enkelt kan visualiseras och delas. Plattformen kan även hjälpa till att räkna ut schablonbelopp på företagets koldioxidutsläpp.

Den andra produkten är den energieffektiva digitala skyltningsplattformen Screen, som förbrukar upp till 95 procent mindre energi än de konkurrenter som finns idag. Lösningen säljs som EaaS (Exposure as a Service) och kan användas till allt från medarbetarkommunikation till lokal marknadsföring.

”Just nu jobbar vi hårt för att hitta fler samarbetspartners för att vidareutveckla vår hållbarhetsplattform. Vi tror att vi kan göra väldigt stor nytta på företag och organisationer som redan idag har en tydlig hållbarhetsprofil och därför också ser potential i att underlätta hållbarhetsrapportering och vikten av att få alla medarbetare på företaget att bli mer medvetna om de hållbarhetsinsatser som görs. Det finns en enorm kraft i att kombinera beteendeförändring med hållbarhetsarbete, kort sagt i att engagera alla led i verksamheten i arbetet med att nå hållbarhetsmålen.”

Skulle du rekommendera andra startup-bolag att söka till DFE?

”Absolut! Som litet företag kan man inte göra allt, inte veta allt. Du behöver utmanande bollplank att ha inspirerande – och inspirerade – konversationer med. Bara att få en möjlighet att få insyn i hur stora och etablerade bolag arbetar har varit enormt viktigt för oss.”

About the Author: Dell Technologies