Dra nytta av det nya normala – men glöm inte säkerheten

På kort tid har begrepp som ”det nya normala” smugit sig in i vår vardag. Beroende på vem som förhåller sig till det, kan det säkert väcka både nyfikenhet och oro. Det är också något som i hög grad berör mindre företag, som ofta från start varit inställda på att möta både omställningar och anpassningar. Många av de nya småföretagen har dessutom varit digitala och naturligt snabbfotade redan från start.

Vi anser att många mindre företag nu har goda möjlighet att blomstra som ett resultat av den omställning som sker. Det kan verka putslustigt, men faktum är att medan de större företagen kämpat med att ställa om sina verksamheter så har det för många mindre företag utgjort ett mindre avsteg.

Vi ser exempelvis hur mindre restauranger och kaféer börjat erbjuda hemleveranser och hur personliga tränare valt att köra sina pass över nätet istället. Självklart är det enklare för vissa branscher att ställa om än för andra och olika branscher möter också olika utmaningar kopplat till pandemin.

Samtidigt ser vi ett värde i att hylla den snabbrörlighet som präglar många mindre företag, som kan inspirera oss alla att bli mer motståndskraftiga och innovativa. Vi kan alla dra lärdom av de mindre företagens flexibla kulturer, där digital omvandling och flexibla arbetsmiljöer varit naturligt från dag 1.

Det är inte bara digitalisering och innovation som de mindre företagen ofta lyckats bra med, utan också sitt experimenterande med nya IT-lösningar för att både samarbeta enklare och för att få fram nya tjänster. Det kräver en teknisk infrastruktur som är uppkopplad, snabbrörlig och säker.

När det gäller säkerhet kämpar dock en del mindre företag. Siffror från Capterra visar exempelvis att endast var tionde mindre företag investerat i VPN, som kan säkra kommunikationen på distans. Siffror från Intel visar också att exempelvis intrång kan bli kostsamma för mindre företag, med en genomsnittskostnad på över 800 000 kronor. Det är därför viktigt att mindre företag gläds åt allt som talar till dess fördel, men också adresserar det som kan utgöra utmaningar, exempelvis säkerhet, inte minst då både intrång och nätfiskeattacker ökar i samband med pandemin.

Därför vill vi uppmuntra mindre företag att tänka ett extra varv kring säkerheten. Det finns så mycket potential om allt faller på plats, och vi har gott hopp om att många mindre företag framöver kommer blomstra med sin snabbrörlighet och innovationsförmåga.