Det finns utrymme för entreprenörer även i en stor organisation

När jag för ungefär ett år sedan bestämde mig för att söka jobb på Dell EMC, världens största privatägda teknikföretag, så var det storleken och de globala arbetsmöjligheterna som lockade – att få tillgång till resurser och en skala som gör att det går att göra skillnad på riktigt och påverka sättet vi lever, interagerar och kommunicerar.

Till hösten har jag arbetat ett år på Dell EMC, men det som slår mig är inte hur stort det är eller hur mycket resurser som finns att tillgå. Det som slår mig är hur det – trots att det är en så stor organisation – finns möjligheter för enskilda medarbetare att ta egna initiativ, och få både insyn i och arbeta praktiskt med innovation inom framväxande trender och teknologier. Min bild av Dell EMC besannades också. Varje år återinvesterar vi 4,5 miljarder dollar tillbaka in i företagets R&D för att fortsätta driva teknologiutveckling. Men lika viktigt är att vi stöttar våra kunders egna innovationsprocesser också, genom våra lösningar.

Det är lätt att tänka att man som anställd i en organisation med flera tusen anställda blir en kugge i ett stort maskineri, viktig för att maskinen ska fungera men samtidigt helt utan frihet att röra sig utanför den förutbestämda rollen. Min resa ser inte alls ut på det sättet.

Jag har haft förmånen att resa och besöka andra kontor runtom i världen. En del kollegor har gjort stora intryck på ett personligt plan, andra har inspirerat mig i mitt arbete. Under en vistelse i Amsterdam fick jag lära mig mer om initiativet Dell for Entrepreneurs (DFE), och jag kände direkt att det här var något som skulle fungera i Sverige också.

Men, jag ville inte bara ta ett färdigt koncept och kopiera det till en ny marknad. Jag ville hitta ett sätt att bygga upp en lokal version som fungerade som en naturlig del av ekosystemet. För att uppnå det krävs att man först lyssnar noga. Tillsammans med en kollega började vi undersöka den svenska startupsfären, vi besökte events vi träffade entreprenörer, investerare och anställda. Vi satte en plan, förankrade den internt och byggde ett team.

Och nu har vi startat Dell for Entrepreneurs i Sverige, fem år efter starten i USA och som det första landet i Norden och ett av de första i Europa.

Vi har inlett samarbeten med flera intressanta startup-företag (en del kommer säkert att dyka upp här på bloggen längre fram!), tillsammans arbetar vi för att hitta områden där vi kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål, och hitta problem där vi kan hjälpa till att hitta lösningar.

För min egen del är det här något av en dröm som går i uppfyllelse – att få arbeta med innovation, och utveckla talang och samtidigt vara en del av den inspirerande startupmiljön i Stockholm.

Så, för att återknyta till liknelsen tidigare – jag känner mig inte som en kugge i ett maskineri. Jag känner mig som en del av en större helhet.

//Mathilda Lund, Account Manager, EMEA Trainee, Dell EMC

About the Author: Dell Technologies