Dell presenterar hållbarhetsmål för 2030

Idag har Dell presenterat nya mål i sin hållbarhetsplan ”Progress Made Real 2030”. Dessa mål är en uppföljning och konkretisering av den vision som presenterades i början på sommaren i samband med att måluppfyllelse kring 2020-målen redovisades.

Dell har en mångårig vision kring ett hållbart samhälle och hur teknik kan bidra. Vision är uppdelad i fyra kategorier:

Driva hållbarhet
Tillsammans med våra kunder, partner och samhället har vi ett ansvar att skydda och vårda vår planet. Detta är en kärna i hela vår verksamhet och vi integrerar hållbarhet och etik i allt vi gör och håller oss själva ansvariga för våra handlingar samt försöker skapa förbättringar inom alla områden vi kan.

Utveckla jämställdhet
Vi på Dell tror att alltför mycket kraft och talang går till spillo om vi inte aktivt adresserar jämlikhetsfrågan. För oss är jämlikhet en affärskritisk fråga som gör att vi kommer att kunna möta framtidens utmaningar kring kompetensförsörjning samtidigt som vi gör vår del i att adressera den globala frågan om jämlikhet.

Transformera med teknik
Det finns oerhörda möjligheter att söka lösningar på våra globala utmaningar när vi samlar kraften från våra tekniker, produkter, partner och vår förmåga att skala.  Vårt mål är att använda kraften i vår teknik för att skapa en framtid där vår mänskliga potential kan blomstra.

Upprätthålla etik och integritet
Vi på Dell anser att personlig integritet är en grundläggande mänsklig rättighet och vårt mål är att vara helt transparent kring hur vi samlar in, delar och överför våra kunders personliga data. Vi arbetar för att utveckla nya integritetslagar över hela världen samtidigt som vi arbetar för att låta våra kunder få bestämma hur deras personliga information används.

Idag presenterades konkreta mål för 2030 inom alla dessa områden som kommer att följas upp i hela organisationen. Här är ett axplock av några av de målen:

  • För varje produkt en kund köper kommer Dell att återvinna eller återanvända en liknande produkt.
  • 100 procent av allt förpackningsmaterial kommer att komma från återvunnet eller förnybart material.
  • 50 procent av materialet i våra produkter kommer att komma från återvunnet eller förnybart material.
  • 50 procent av alla anställda globalt kommer att vara kvinnor och 40 procent av globala chefer kommer att vara kvinnor.
  • Utveckla hälsa, utbildning och ekonomiska möjligheter för att skapa hållbara och långsiktiga resultat för 1 miljard människor.
  • Automatisera vara processer för datakontroll så att det skall bli enklare för våra kunder att ha kontroll på sin personliga information.

Här finns mer information om de konkreta målen.

Följ gärna twitterkontot: @Dell4Impact för löpande uppdateringar.

About the Author: Dell Technologies