Del 2: Så blir du redo för molnet

Detta är del 2 av en serie artiklar som förklarar vad som krävs för att skapa en framgångsrik molnstrategi och migrera till ett hybridmoln. Del 1 behandlar fördelarna med ett hybridmoln. Läs del 1 här.

De som inte gör en analys av företagets och applikationernas behov innan de migrerar till molnet får ofta onödiga kostnader, där applikationer som inte passar molnet tvingas in i fel miljö. Å andra sidan sitter andra företag fast i ett föråldrat datacenter som inte hanterar en konsumtionsbaserad betalningsmodell och kostnaderna förhindrar att de flyttar till molnet.

Innan du flyttar arbetsbelastningar finns det flera viktiga aspekter att ha i åtanke.

  1. Börja med att kartlägga nuvarande infrastruktur och behov, utveckla en omfattande multicloud-strategi och en plan så att du vet vad du vill uppnå. Enligt en undersökning genomförd av Forrester på uppdrag av Intel leder en hybrid miljö till bland annat ökad säkerhet, ökad flexibilitet och en mer effektiv kostnadshantering.
  2. Bestäm infrastruktur och implementera en hanteringslösning med ett gemensamt hanteringsgränssnitt för samtliga moln.
  3. Förtydliga budgeten och riktlinjerna i företaget så att du hittar rätt balans mellan investeringar och rörelsekostnader.

Få tillräcklig överblick
Kartlägg den nuvarande infrastrukturen, IT-miljön och syftet med att migrera till molnet. Hur mycket kapacitet behöver du? Behöver du överflödiga lösningar? Är dina applikationer och plattformar redo att distribueras i molnet? Har du uppgifter som av juridiska skäl inte kan placeras i ett offentligt moln?

En av de viktigaste sakerna du bör kartlägga för ditt eget företag är vem som hanterar säkerhetskopiering och dataskydd. Många förbiser just detta, eftersom man tror att molnleverantörer hanterar sådana saker.

De senaste åren har det funnits ett antal lagar och förordningar för lagring och hantering av data, till exempel integritetsförordningen (GDPR). De flesta av de stora molnleverantörerna lagrar data på helt andra platser än Sverige, där sekretesslagar kan vara olika. Att bryta mot GDPR-reglerna innebär inte bara stora kostnader, i flera sektorer är det också ett krav att data lagras inom nationens gränser.

En offentlig molnlösning kan ge företag möjlighet att effektivisera sin egen teknikförbrukning, eftersom de då bara betalar för verklig konsumtion efter behov. Men samtidigt som antalet molnlösningar ökar har många företag fortfarande sitt eget datacenter. En av anledningarna till detta är produktionssystem och speciella krav för lagring av känsliga data.

Ett offentligt moln kan vara ett lönsamt och effektivt alternativ, men vissa arbetsbelastningar passar bäst i ett privat moln. Läs mer om fördelarna med ett hybridmoln här.

Dell Technologies eller en av våra partners kan hjälpa dig att få en överblick över den aktuella IT-miljön och peka dig i rätt riktning.

Modernisera datacentret
Många svenska företag har virtualiserat sin IT-miljö, samtidigt som de har en infrastruktur och arkitektur som inte är tillräckligt flexibel. De behöver en modernisering för att få en hybridmiljö med enkel administration. Många vill gå bort från steg-för-steg-investeringar i infrastruktur för att istället börja använda en konsumtionsbaserad modell, där du kan skala efter behov och bara betala för det du faktiskt använder.

Många väljer VxRail som byggsten för en modern plattform. Fördelen är att du då får ett privat moln som enkelt kan skalas efter behov. Om du behöver mer lagringsutrymme är Dells PowerStore en lagringslösning som fungerar sömlöst med VxRail. Dessa plattformar har de funktioner som ett modernt datacenter måste ha. De bygger på flashteknik och kan integreras sömlöst med VMware, vilket för många är det naturliga valet för virtualisering när man bygger en hybridmolnlösning.

Resultatet är full flexibilitet att betala för det du konsumerar. Du placerar också data och arbetsbelastningar där det är mest lämpligt – oavsett om det är i ett privat eller offentligt moln.

Dessutom är det viktigt att ha ett omfattande administrationsverktyg. Om du har ett administrationsverktyg per molnplattform blir det snabbt förvirrande och nästan omöjligt att hålla jämna steg med behovet av uppdatering och konfiguration. Med ett gemensamt verktyg för alla moln får du en bättre överblick och frigör tid för IT-avdelningen.

Få koll på kostnaderna
Vi ser ofta kunder som har lagt hela IT-miljön i molnet men efter tid tagit tillbaka de flesta av dem eftersom kostnaderna blivit för stora. Om syftet med en ny IT-miljö är att få en ny verksamhetsmodell där du bara betalar för den kapacitet du behöver, är det som nämnt möjligt att få det i ditt eget datacenter.

Det kan vara utmanande att skapa en överblick över den totala kostnadsbilden med ett offentligt moln – speciellt om du måste kompromissa med frekvenskrav för säkerhetskopiering, redundanta komponenter eller prestanda för att dina budgetar ska öka. Om data går förlorade eftersom molnleverantören inte säkerhetskopierar så ofta som du vill kan det bli dyrt.

Du kan också få funktioner och finansieringsmodeller från ett offentligt moln i ett privat. Då får du också full handlingsfrihet för utveckling i linje med framtida krav och önskemål.

Dell Technologies och våra partners har bland marknadens mest flexibla finansieringspaket så att du kan skräddarsy återbetalningar för företaget.

About the Author: Dell Technologies