De fem största säkerhetshoten du bör känna till

Det är ingen tvekan om att säkerhetsangrepp kommer öka framöver och därför har vi satt samman de fem största hoten som du bör känna till.

Ständigt mer sofistikerade cyberattacker som involverar malware, phishing, maskininlärning och artificiell intelligens, utsätter data och andra tillgångar i organisationen för konstant risk.

Omfattningen av säkerhetshoten kan göra det svårt att se den större bilden när det gäller att utveckla en effektiv säkerhetsstrategi, samtidigt som man måste ta effektiva beslut för att förhindra kostbara säkerhetsintrång och destruktiva angrepp. För att kunna nå dit är det viktigt att ha koll på fem delar som utgör stora hot mot verksamhetens säkerhet:

  1. Medarbetare

Fyra av tio medarbetare bryter mot säkerhetsregler, och medarbetare ses som den svagaste länken i verksamheter, när det gäller säkerhet. Det handlar om allt från att bli offer för phishing-attacker till klick och nedladdningar av dokument med skadlig programvara.

  1. Lösenord

Du bör försäkra dig om att alla konton som är kopplat till er verksamhet skyddas med starka lösenord och tvåfaktorautenticering (2FA) när det är möjligt. Som ansvarig har du också ett särskilt ansvar att informera alla medarbetare om att de inte ska använda lösenord från andra nätkonton på sina jobbrelaterade konton.

  1. Ny teknik och säkra enheter

Det är viktigt att uppdatera programvaror och göra investeringar i serversäkerhet. Eftersom serverinfrastruktur också är nyckeln till datacentersäkerhet är det nödvändigt att skydda servrarna mot externa hot. Det är också viktigt att det investeras i ny och säker datautrustning. En undersökning från Intel i fjol understödjer detta och visar att gammal PC-utrustning höjer risken att utsättas för intrång.

  1. Andra företag

Säkerhetsprotokoll gällande andra verksamheter som man jobbar tillsammans med, är en annan sårbar länk som kan utgöra ett säkerhetshot. Om ett tredjepartsföretag som ni arbetar tillsammans med potentiellt blir angripet kan de få tillgång till nätverken i er verksamhet.

  1. BYOD (Bring Your Own Device)

Medarbetare som tar med sig egna enheter hem eller på resa, så att de kan arbeta från andra ställen än på kontoret kan skapa problem. Det är olyckligt om man uppmuntrar BYOD utan att ha koll på säkerhetsrisken som kan medfölja. Medarbetares personliga enheter kommer sannolikt inte ha samma säkerhetsnivå som verksamhetens egna enheter, och det kan vara betydligt lättare för hackare att attackera dessa.

Om du är osäker på vilka säkerhetsåtgärder som är rätt för er verksamhet, har vi satt samman ett webbinarium där du kan lära dig mer om:

  • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
  • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
  • Rätt infrastruktur och dataskydd
  • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM HÄR

About the Author: Dell Technologies