Därför pratas det så mycket om PC som tjänst

Det blir allt vanligare att paketera erbjudanden som tjänster och för många mindre företag gör den här typen av paketering att man kan få tillgång till samma typ av resurser som annars varit förbehållet större företag. Man slipper stora investeringar och betalar endast per användare och månad.

Detta gäller absolut PC-hanteringen i många organisationer. I nuläget köper 3-4% av företagen PC som tjänst, men analysföretaget IDC uppskattar att siffran redan nästa år kommer vara 20%.

Att det blir allt mer populärt beror på att PC som tjänst handlar om mer än själva anskaffandet. Tjänsten ger företag möjlighet att förenkla hela processen kring att anskaffa, hantera, uppgradera och fasa ut sina datorer. På Dell Technologies använder vi oss av vår omfattande erfarenhet av att förenkla processer och har utvecklat ett erbjudande som lättar på både börda och kostnader, med ett förutsägbart pris per användare och månad.

Tillsammans med Intel har vi tagit fram ett verktyg som uppskattar kostnaden för PC-hantering i organisationer. Utifrån det verktyget och kompletterande intervjuer har undersökningsföretaget Forrester gjort analyser som visar att företag kan spara upp till 25% genom att anskaffa datorer som tjänst.

Det är besparingar som sträcker sig över tre år och inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster. Vi är inte förvånade över nivån på besparingar. Att slippa dagligt PC-underhåll med utrullningar, hantering, support och utfasning frigör tid för organisationens IT-ansvariga och möjliggör mer fokus på strategisk affärsutveckling.

Klicka på bilden ovan för en enkel beskrivning!

Vi ser ett antal faktorer som gör tjänsten så populär:

  • Flexibilitet i flera led. Tjänsten gör det enkelt att välja rätt hårdvara för rätt medarbetare och välja det bästa sättet att rulla ut, supporta och fasa ut utrustning. Våra flexibla avtalsvillkor och finansiella lösning anpassar sig också till hur er organisation utvecklas.
  • Många möjligheter med verktyg och program. Vi ser till att era tillgångar hålls skyddade, att data krypteras och hårdvaran med processorer från Intel optimeras. Integrationen med automatiserade supportlösningar skapar också proaktiva och prediktiva funktioner. Det minskar avbrotten och ökar medarbetarnas tillit till tekniken. För att underlätta för dig att ha kontroll, erbjuds en onlineportal där du kan hantera dina enheter, se avtal och fakturor.
  • Förutsägbara budgetar och processer. Med förutsägbara priser per användare och per månad blir det lättare att planera både användning och kostnader under hela datorlivscykeln.
  • En kontakt för allt. Vi erbjuder en Service Delivery Manager som är fokuserad på era behov genom hela livscykeln. Som hjälper till att planera och koordinera utrullningar, support, uppgraderingar och utfasning, så att era användare kan fokusera på affärerna utan avbrott.
  • Möjlighet att skräddarsy avtalet. Vi har möjlighet att skräddarsy avtalet utifrån komplexiteten i era miljöer och möta behov på allt från resurser på plats till olika typer service desk-funktioner.
  • Främjar cirkulär ekonomi- pc som tjänst bygger på användandet och att PCn sedan att returneras (data raderas och den fixas iordning) innan den säljs eller doneras får ett nytt andra liv. Detta är betydligt mer hållbart resursutnyttjande än att den står på något lager tills den blir skrotad.

Det är tydligt att PC som tjänst kan göra livet enklare och mer förutsägbart. Dessutom kan det minska både kostnader och ansvar som ligger på era axlar. Inte konstigt med andra ord att det pratas så mycket om PC som tjänst.

Läs mer om PC som tjänst

About the Author: Dell Technologies