Cirkulärt tänkande krävs för att hantera elektronikavfall

Mängden avfall och restprodukter från såväl vårt dagliga som professionella liv är en stor utmaning att hantera.

För vår del är vi fokuserade på att möta den växande utmaningen med elektronikavfall. För de som inte är bekanta är e-avfall en av de snabbast växande avfallen. Uppskattningarna visar att cirka 50 miljoner ton e-avfall genereras över hela världen, men endast 29 procent av det återvinns ordentligt. Tyvärr lagras de andra 71 procenten vanligtvis i hushållsgarage, hanteras informellt eller kastas i deponier av olika slag.

Vi gör vår del för att våra kunder ska kunna återvinna på ett ansvarsfullt sätt. För cirka ett år sedan presenterade vi ett nytt partnerskap med Basel Action Network (BAN) som introducerar ett testprojekt för spårning och uppföljning kring uttjänt teknik.

Ett år senare: Vad har vi lärt oss?
Till att börja med lärde vi oss GPS-baserade spårning fungerar och vi lärde oss att majoriteten av återvinningsprocesser på vår sida fungerar som förväntat. Men pilotprogrammet avslöjade också några tidiga sårbarheter som hjälpte oss att snabbt vidta korrigerande åtgärder och hantera det operativa gapet. Testprojektet har dessutom lett till att vi nu gör global spårningsteknologi till en del av Dells befintliga revisionsprogram för elektronisk dispositionspartner.

Ansvarsfull återvinning är bara en del av att lösa detta problem.
Tänker man ännu större finns möjligheten att arbeta cirkulärt redan från början och ta bort avfall från hela processen. När avfall blir en designprincip och en faktor i vår tillverkningsprocess försvinner e-avfallet. Det senaste exemplet på detta är ett samarbete med leverantörerna Seagate och Teleplan (en återvinningsspecialist för lagringsenheter). Tillsammans har vi skapat en ny process med slutna kretsar för att återvinna de sällsynta jordartsmagneterna från återvunnen företagsutrustning. Magneterna renoveras för återanvändning i nya hårddiskar – framför allt i Dell Latitude 500-bärbara datorer. Detta är inte bara ett lysande exempel på cirkulär ekonomi, utan också ett sätt att återanvända sällsynta jordartsmetaller, som har allvarliga miljö- och hälsokonsekvenser om de inte hanteras korrekt.

I vår 2030-vision, Progress Made Real, kommer vår framgång att vara beroende av nya affärsmodeller och nya sätt att samarbeta med kunder, leverantörer, tillverkare och icke-statliga organisationer. Det är här innovationen händer och som ger oss redskapen för att förverkliga framstegen.

About the Author: Dell Technologies