APEX: As-a-Service var du än behöver det

Organisationer runt om i världen digitaliserar för att modernisera verksamheten och främja innovation. Ändå är digital transformation ofta lättare sagt än gjort. Den stora mängden ny teknik som finns kan kännas överväldigande och göra det svårt att möta dagens krav och förbereda sig inför morgondagens utmaningar.

Anpassa dig enkelt med as-a-Service

IT-företag vill ha tekniska lösningar som underlättar arbetet, skapar flexibilitet och som ger dem möjlighet att driva sin verksamhet på sina villkor. Aldrig tidigare har behovet av smidighet varit större än under det senaste året då snabbt förändrade omständigheter tvingade organisationer att anpassa sig snabbt. Företag har i allt högre grad använt sig av as-a-Service-modeller för att få den smidighet och förutsägbarhet som krävs för att förbli konkurrenskraftiga under oförutsägbara omständigheter. Faktum är att IDC uppskattar att mer än hälften av alla datacenters infrastruktur kommer att konsumeras och drivas via någon form av as-a-Service-modell redan år 2024.

Den enklare vägen till digital transformation

Dell Technologies APEX är vårt sortiment av as-a-Service-erbjudanden som förenklar digital transformation genom att öka smidigheten och kontrollen av verksamhetens IT. APEX levererar as-a-Service-infrastruktur till organisationer, var det än behövs. Organisationer kan fokusera mer på att driva sin verksamhet, främja innovation genom att snabbt anpassa sig till skiftande affärsbehov och driva IT-verksamheten mer effektivt på sina villkor – allt samtidigt som man minimerar risken och maximerar resurserna.

Fokusera på resultat, inte på infrastruktur

APEX utgör ett exempel på en grundläggande förändring av hur vi levererar vår produktportfölj för att förenkla teknikupplevelsen. Kunderna kommunicerar bara de behov som verksamheten har. Vi tar hand om resten, levererar rätt teknik och tjänster för att uppfylla deras krav. Dell Technologies äger, använder, hanterar och stöder infrastrukturen, vilket eliminerar krångel i livscykelhanteringen. Som ett resultat förenklar APEX tråkiga installationsprocesser, minskar mödosamma IT-underhållsuppgifter, och kan minska kostnader och påfrestningar i samband med driftstopp.

Anpassa tekniken till företagens krav

Organisationer vill att deras digitala transformationsresa ska vara så smidig som möjligt. Med APEX kan företag påskynda sina projekt och dynamiskt skala resurser baserat på förändrade verksamhetsbehov. APEX-lösningar kan distribueras snabbt, med möjligheten att endast betala för teknik när den förbrukas. Detta levereras också med tydliga och transparenta priser så att kunderna vet precis vad de betalar för.

Minimera risken och maximera resurserna, allt på dina villkor

Affärs- och IT-beslutsfattare behöver inte längre göra svåra avvägningar mellan den enkelhet och flexibilitet de vill ha och den säkerhet och prestanda de kräver. De kan ta full kontroll över sin verksamhet – från var resurser finns, till hur de drivs, till vem som kan komma åt dem. På grund av fördelarna med privata moln kontra offentliga moln kan kunderna mer effektivt minska säkerhetsrisken, samtidigt som de utnyttjar resurserna maximalt och får ut hög prestanda.

APEX-Portföljen

APEX-portföljen består av omfattande teknologitjänster för kunder som behöver en lättanvänd användarupplevelse, samt anpassade lösningar för organisationer som behöver mer flexibilitet för specialiserade miljöer. Idag lanserar vi: APEX Data Storage Services som levererar förenklade lagringsresurser; APEX Cloud Services, som tillhandahåller hybrid- och privata molnresurser; och APEX Custom Solutions, som gör det möjligt för organisationer att skapa sin egen build-to-order, on-demand-miljö för flexibel konsumtion.

För att förena APEX-upplevelsen i alla dessa erbjudanden har vi skapat APEX-konsolen. Den hjälper kunder som vill lösa tekniska problem själva genom att ge åtkomst till infrastruktur och molntjänster samtidigt som de guidas. Resan börjar med upptäckt, konfiguration, prenumeration och distribution. Därifrån kan kunderna övervaka systemhälsa och kapacitetsutnyttjande. Slutligen kan tjänster utökas eller läggas till för att säkerställa att tekniken håller jämna steg med företagets behov.

As-a-Service var du än behöver det

APEX förenar smidigheten i as-a-Service tillsammans med kraften och kontrollen från Dell Technologies infrastruktur. Detta representerar vårt mål att tillhandahålla hela vår företagsportfölj som en tjänst, levererad på ett standardiserat sätt. APEX erbjuder all innovativ teknik som kunder runt om i världen förlitar sig på varje dag med stöd av Dell Technologies globala tjänster.

Slutresultatet? Organisationer kan nu leverera as-a-Service-funktioner var de än behövs.

För att lära dig mer, besök DellTechnologies.com/APEX.

About the Author: Dell Technologies