Anpassning till det nya normala

Covid-19 har medfört att allt fler arbetar hemifrån. Fysiska möten sker nu över digitala plattformar och korridorsdiskussioner är ersatta med videomöten. Tech-visionären och forskaren Sally Eaves delar med sig av de för- och nackdelar hon identifierat i den hybrid av virtuell och fysisk arbetsmiljö som många tror kommer att bli det nya normala.

”Vi har sett att medarbetarna klarar av sina arbetsuppgifter och att de kan arbeta produktivt utanför kontoret. Tekniken har spelat en stor roll för att möjliggöra det”, säger Sally Eaves. ”För första gången i historien lever nu halva världen under någon form av nedstängning, i vad som faktiskt kan ses som den enskilt mest djupgående kollektivistiska handling som mänskligheten någonsin genomfört.”

Hon refererar till det faktum att allt fler arbetar hemifrån, och att det visat att medarbetare som annars varit bundna till kontoret kan arbeta lika produktivt hemifrån, som de gör när de är på plats. Anledningen till detta tillskrivs användningen av teknik för att effektivt samarbeta, genomföra samt slutföra uppgifter. Hon menar att hemarbete samtidigt riskerar att ge negativa effekter såsom social isolering, stress och ökad trötthet.

De senaste månaderna har Eaves studerat eventuella för- och nackdelarna med att många arbetar hemifrån. Det är intressant, bland annat för att mycket pekar på att det är så framtidens arbetsplatser kommer att se ut, att det ”nya normala” innebär att medarbetare i de flesta organisationer verkar i en hybrid arbetsmiljö som är både virtuell och fysisk. ”Det är viktigt att tekniken som används inte bygger murar mellan människor, inte förhindrar mänsklig interaktion”, säger Eaves och tillägger: ”Men, det tror jag inte att den behöver göra heller”.

I hennes böcker, Tedx-föreläsningar och artiklar har Eaves länge menat att tekniken måste utvecklas för att främja företagsutveckling och social hållbarhet. En tanke som i dagens läge blivit allt mer aktuell.

Eaves menar att om man ser situationen ur ett företagsperspektiv så bevisar dagens situation med många hemarbetare att medarbetare klarar av sina arbetsuppgifter och att arbeta produktivt med hjälp av teknik. Att arbeta hemifrån ger bättre möjligheter att kunna vara med familjen, och man undviker tidsödande pendling till och från kontoret. Men hon poängterar att det även finns nackdelar.

Flera av hennes kollegor, speciellt de som inte varit vana vid att arbeta hemifrån sedan tidigare, säger att de idag arbetar hårdare än någonsin. En av anledningarna till det menar Eaves är oorganiserad arbetstid. Från att ha en tydligt definierad arbetstid under dagen, till att arbeta från morgontimmar till sen kväll. Små konversationer med kollegor och chefer som ägde rum i korridorer eller fikarum är idag istället schemalagda 30-minutersmöten.

”Många säger att de känner sig fjättrade vid sina skärmar, vilket orsakar ont i ögonen, ont i huvudet, och att delta i många videokonferenser gör en lätt utmattad”, säger Eaves och fortsätter: ”Andra lider av tappet av social interaktion. Som sociala djur har vi ett fundamentalt behov av tillhörighet, något den fysiska arbetsplatsen länge bidragit med”.

”Jag har ofta sagt att teknik är ett bra verktyg för kontakt och utjämnare som hjälper anställda med krävande familjeansvar att uppnå bättre balans mellan arbets- och privatliv”, säger hon. ”Många känner dock att arbete hemifrån kan vara ensamt och distraherande”. Med andra ord finns det en risk att människor som i dag presterar bra på sitt arbete hemifrån blir mindre produktiva. För att motarbeta detta menar Eaves att de tekniska verktygen måste bli mer personliga.

Att använda ny teknik som AI skulle kunna betyda att en anställd som närmar sig slutet av en arbetsuppgift får ett AI-genererat meddelande där det står: ”Du är snart klar, Anna. Bra jobbat!”. I mitten av en uppgift när stressnivån är som högst, skulle det AI-drivna verktyget kunna skicka en bild med budskapet: ”Dags för en paus, Anna”. Eaves menar att dessa typer av användarupplevelser säger att personen har ett värde och spelar roll.

För att kunna bistå med sådana upplevelser menar Eaves att tech-företagen bör anställa kreativa medarbetare som kan fånga varje persons historia för att inkorporera det i verktygens arbetsflöden. Andra idéer är till exempel schemaläggande av specifika fysiska möten på kontoret för att samarbeta med kollegor och virtuella videoträffar där medarbetare kan slappna av tillsammans i slutet av en produktiv dag.

Eaves har också funderat kring vad framtida forskare i ekonomisk historia kan dra för slutsatser utifrån marknadens anpassning till de rådande omständigheterna – att vår tid till exempel visade extrem tillit till teknik. Svaret är optimistiskt.

”Covid-19 kommer att i grunden ändra många aspekter av hur vi arbetar, hur vi lär oss, hur vi lever, och till och med samhällets natur i sig. Pandemin har också hjälpt oss reflektera över våra relationer, inklusive den med teknik, för att se över vad vi värdesätter. Det kommer även illustrera hur mycket starkare vi är när vi lutar oss mot varandra. För mig är det en av de viktigaste sakerna vi kan ta med oss, något jag tror kommer att skapa ett positivt och varaktigt eftermäle.”

Det rimmar även väl med hur företag som Intel förutspår framtiden. Intel har också visat hur investeringar i teknik under pandemin varit viktigt för att hjälpa människor att komma tillbaka i arbete utan att riskera hälsan. Genom att anpassa teknik visar Intel hur IoT, AI, moln och andra tekniker kan bidra på fantastiska sätt.

About the Author: Dell Technologies