All-inclusive PC-tjänst på arbetsplatsen ger tid till annat

Många mindre företag i Sverige brottas med att hantera medarbetarnas datorer, inte minst i en tid när medarbetarna har allt högre förväntningar på sin utrustning. Bördan gör att företagen får mindre tid att fokusera och utveckla sin kärnverksamhet. Därför är det kanske inte konstigt att så många mindre företag fått upp ögonen för PC-as-a-Service.

I korthet innebär det att företaget väljer bort den traditionella modellen med inköp, avskrivningar och ytterligare kostnader, som hantering för att sköta support och underhåll, till förmån för en helhetslösning där allt ingår.

Här finns några exempel på hur andra använt tjänsten.

”För många små, mellan och medelstora företag är det här en perfekt lösning. Det är enkelt, ger en förutsägbarhet och frigör tid. Det är lite som att åka på en all-inclusive-resa – man kan fokusera på det strategiska istället för det operationella, alltså fokusera på att tillföra affärsvärde”, säger Karolina Edevåg, Regional Marketing Manager på Dell EMC.

Dell erbjuder flera olika typer av paketeringar för bärbara datorer, stationära datorer och arbetsstationer. Programvara och tjänster som är bäst i klassen och omfattar support och returer samt om man önskar olika utrullningstjänster.

Att köpa in PC som tjänst förenklar inte bara vardagen för IT-avdelningen, upplägget underlättar dessutom budgeteringsprocessen eftersom kostnaden fördelas jämnt per månad över avtalstiden, vilket ger både överskådlighet och förutsägbarhet.

Och eftersom tjänsten sträcker sig över tre år eller fyra år kan organisationen samtidigt säkerställa att medarbetarna har tillgång till en fräsch och uppdaterad maskinpark. Att alltid ha tillgång till den senaste tekniken – den senaste versionen av Microsoft Windows och den senaste generationen Intel-processorer är självklart gynnsamt för produktiviteten, men det har också positiva effekter ur ett arbetsgivarperspektiv i takt med att medarbetarna blir allt mer kräsna med vilka arbetsredskap de har tillgång till.

Det finns en annan aspekt som sällan lyfts fram, men som är nog så aktuell i det moderna samhället är miljöpåverkan. Och även här kan PC som tjänst spela en roll. Istället för att datorerna används till dess att de är uttjänta, eller hamnar på en hylla någonstans när det är dags att ersätta dem så ser Dell till att datorerna får ett nytt liv. Varje år hanterar Dell EMC omkring 800 000 produkter som rekonditioneras för att återföras till marknaden.

”De använda datorerna blir i princip som nya och kommer att kunna användas av någon annan i minst lika många år till. Det är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi och på ett mer hållbart resursutnyttjande”, säger Karolina Edevåg.

För mer information, besök oss gärna här.

About the Author: Dell Technologies