2019 – Automatiseringens år

Varje sekund genererar miljarder anslutna enheter en enorm mängd data och analysfirman Gartner uppskattar att över 20 miljarder enheter kommer vara uppkopplade år 2020. En stor del i detta är automation och om datamängden är bränslet och digital transformation är fordonet, så är automatiseringen motorn.

Forrester förutspår att nu under 2019 kommer automatisering inkluderas i allt från infrastruktur till företagsmodeller, och under samma tidsperiod kommer 40 procent av alla företag skapa digitala arbetare genom att kombinera artificiell intelligens med RPA (robotic process automation). Automatisering blir därför en central del för att driva företagens digitalisering framåt. Organisationer kommer lägga ett stort ansvar på maskiner som ska klara av ett självständigt arbete.

Ett exempel på automatiseringen är självkörande bilar som förlitar sig på data för att på ett säkert sätt ta oss från en plats till en annan. Det pågår en tävling om vilket företag och land som först börjar massproducera dessa typer av bilar, och det har intensifierats då länder som USA, Tyskland, Sydkorea och Singapore redan godkänt självkörande bilar på sina vägar.

Från edge till core till moln.

Oavsett sektor så blir automatisering en central och avgörande del framöver. För att automatiseringen ska vara möjlig krävs ett samarbete mellan hårdvara och mjukvara. IDC förutspår att 40 procent av alla företag år 2022 kommer inkludera edge computing, enheter med låg kapacitet, i sina molnlösningar. Genom att nyttja edge computing reduceras bandbreddens begränsningar vilket möjliggör snabba beslut rörande säkerhet och operationalisering. Detta är särskilt nödvändigt inom sektorer som hälsa och säkerhet, där denna typ av beslut ibland måste fattas inom sekunder.

Marinindustrin är en verksamhet där automatiseringen gör stora framsteg. Denna industri har tidigare varit långsam när det kommer till att omfamna automatisering men rederier börjar nu inse hur det kan leda till effektivisering och ökade vinster. Ett exempel är hamnen i Rotterdam som digitaliserar arbetsplatsen för att bli ”den smartaste hamnen i världen”, en satsning som har lett till att hamnen kunnat sänka väntetiden för fartyg med 20%. Ett mål för Rotterdams hamn är att vid 2030 kunna ta emot självstyrande båtar.

Ett annat exempel är världens första självstyrande färja, Falco ferry, som Rolls-Royce och Finferries lanserade för några veckor sedan. Detta innebär däremot inte att människor som idag arbetar inom det marina kommer stå utan jobb i framtiden. Automatiseringen tillåter marinindustrin att omdirigera sin personal och spara in på arbetskostnader. Genom att ha en mindre besättning ombord på båtarna kan de maximera skeppens ytor och istället fylla dem med fler containrar.

Framstegen inom digitalisering har även en säkerhetsaspekt. Genom att automatisera sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens kan faror förutses vilket genererar maximal säkerhet för besättningen ombord.

För de allra flesta människor spelar automatiseringen idag en stor roll och underlättar vardagen på olika sätt. Exempelvis finns smarta sopkorgar som låter sophämtare veta när den är full eller lampor som vet när du lämnat rummet och stänger av sig själva. Trots alla dessa positiva exempel råder det fortfarande en stor osäkerhet kring exakt vilken påverkan automatisering kan komma att få. Automatiseringen kommer ersätta visst arbete, men kommer samtidigt ge oss möjligheten att spendera mindre tid med små uppgifter och istället tillåta oss att lägga fokus på saker som verkligen spelar roll.

About the Author: Dell Technologies