128 möten som stakar ut framtiden för hybridmoln

Om du satte dig ner och körde lite datamining på din outlook-kalender, vad skulle du kunna hitta för intressant? Själv hittade jag 128 genomförda möten på temat Microsoft-baserade hybridmoln – tillsammans säger de en hel del intressant om vart branschen är på väg.

Mötena har varit fördelade över landet, över flera olika branscher och över organisationer i olika storlek. Redan innan jag tittar närmare på siffrorna slås jag av att det idag finns en helt annan medvetenhet och en helt annan kunskap när det gäller molnstrategier. Om jag för tre år sedan ställde frågor om organisationens molnstrategi fick jag undanglidande och vaga svar. Idag har de flesta en välformulerad plan – och åtminstone på IT-avdelningarna är man pålästa.

Hybrid Cloud är inte något nytt, inte något diffust och okänt för dem och de äldre arkitekturerna är väl etablerade, framförallt bland tjänsteleverantörer och IT-tunga företag som var bland de första att ta steget. Microsofts Azure Stack som lanserades förra hösten har på kort tid fått ett enormt genomslag. Än så länge främst i form av uppdaterade planer och strategier, men jag ser också tydligt hur allt fler verksamheter nu planerar för investeringar på området under de kommande 12 månaderna.

En stor fördel med att ha 128 möten på samma tema med kunder av olika storlek och i olika branscher är att man får en god insikt i de utmaningar som finns där ute, och de möjligheter som kunderna ser. Knäckfrågan här är väl egentligen, Varför satsa på Hybrid Cloud?

På ett plan handlar det om att transformera sina applikationsmiljöer – inte sällan genom att traditionella applikationer flyttas till en lätthanterad IaaS-plattform, med smidig tillgång till det publika molnet för att ”boosta” systemen. Det kan också handla om att hantera geografiska utmaningar, om monitorering och kontroll – eller om att få tillgång till moderna AI- och maskininlärningssystem utan behov av stora lokala investeringar i såväl teknik som personal. IT-avdelningarna brukar lockas av möjligheten att lägga färdiga image-filer och paketeringar från Azure Marketplace i self service-portalen.

 Men i ett längre perspektiv är det inte i dessa användningsscenarier vi kommer att se den starkaste drivkraften bakom övergången till hybridmoln, det är möjligheten för utvecklare att använda samma moderna metoder att bygga applikationer i det publika molnet när det ska driftsättas i lokala datacenter. Genom hybridmoln får man enkel tillgång till olika plattforms- och serverless-tjänster, snabbväxande teknologier som containers och mikrotjänster, allt samlat på en infrastrukturmodell som är enkelt att införliva i moderna arbetsmetoder som DevOps och CI/CD.

Så till själva statistiken, de faktiska siffrorna bakom de 128 mötena i min kalender. Först kan vi konstatera att tjänsteleverantörer hamnar i topp med 31 procent, strax före företag inom industrin och våra återförsäljare. Sedan är det ett litet hopp ner till bank och finans samt offentlig sektor.

Siffrorna är nog ganska representativa förutom att offentlig sektor ligger på tok för lågt. Det handlar dock till stor del om att jag jobbar för lite med våra säljteam för offentlig sektor. Där får jag helt enkelt skärpa mig.

Att tjänsteleverantörer – service providers – ligger i topp har dock en mer allmängiltig förklaring. För ett par år sedan hade de ett stort tryck på sig att få fram moderna tjänster som komplement till sina traditionella leveranser – allt för att inte tappa kunder till det publika molnet. Under en komprimerad tidsperiod arbetade man frenetiskt för att få fram moderna självbetjäningsportaler och en affärsmodell enligt samma pay-per-use-upplägg som de publika molntjänsterna använder.

Men det gick ganska snabbt för dem att inse att det inte var den bästa vägen framåt, att hämta all inspiration från de publika molntjänsterna. Vissa arbetslaster och applikationer fungerar helt enkelt bäst i den miljön, men den som kan kombinera det publika molnets styrkor med privata molnlösningar kan erbjuda det bästa av två världar.

För egen del är det särskilt glädjande att den Nordiska marknaden sticker ut ordentligt i ett internationellt perspektiv. Våra Service Providers har förstått, anammat och implementerat moderna hybridmoln betydligt snabbare än andra regioner i världen. För bara ett par månader sedan hade vi till exempel fler hybridmoln med Azure Stack i produktion i Norden än i hela Nordamerika!

Och hur placerar sig Dell EMC? Med över 50 procent av den installerade basen har vi inte direkt misslyckats. Men samtidigt har vi stora planer och höga ambitioner – och om man tittar på de mervärden vi kan erbjuda inom den här typen av lösningar känns det inte orimligt att anta att vår andel kommer att vara betydligt större när försäljningen av nästa version av Azure Stack kommer igång.

Men om man tittar på andra branscher och sneglar över på offentlig sektor så finns det ett tydligt mönster – intresset har varit stort under lång tid, men vi har inte alls sett samma brådska att komma igång med molnarkitektur i egna hallar. Man har accepterat en separerad IT-miljö, med en del i egen regi eller hos en lokal service provider och en del i det publika molnet. I regel har det skett med minimal integration däremellan, eller ingen alls. Det är först de senaste sex månaderna som jag märkt ett konkret intresse, och sett konkreta planer, för implementering av ett modernt hybridmoln.

Om man bara tittar på visionen för hybridmolnet borde alla redan vara där. Man kan fråga sig om det är ren tröghet och ovilja att vara längst fram i utvecklingen som bromsar, eller om det finns faktiska hinder som behöver röjas? Tittar vi på den globalt installerade basen för Azure Stack så är alla branscher representerade i många olika storlekar. Man behöver inte längre vara en jätte med enorm IT-budget eller stor IT-avdelning för att bygga hybridmoln.

Den absolut vanligaste invändningen jag hört under mina 128 möten är den bristfälliga skalbarheten och det begränsade stöd för multipla regioner. Till stor del förstår jag hur man tänker, efter installation kan man inte uppgradera en Azure Stack med fler noder. Det är på gång, men finns inte på plats nu.

Det bör dock inte ses som ett hinder för att bygga upp verkligt stora miljöer, även om integration mellan racken inte är så omfattande så ser vi redan kunder med upp till fyra rack av Azure Stack bredvid varandra – och då talar vi om en samlad resurspool på över 2000 cores och Petabyte-mängder av data.

Det finns inte många hinder kvar, inte många utmaningar som ska lösas innan Hybrid Cloud kan ta fart på allvar. Kanske är det därför jag ser lite extra mycket fram emot nästa upplaga av Ignite i Orlando och redan bokat in kundmöten tillsammans med våra specialister på plats. Exakt vilka nyheter vi får höra om är svårt att säga, men roadmappen är tillgänglig och jag räknar med att de avgörande hindren mina kunder nämnt under de 128 möten jag haft kommer att elimineras i kommande uppdateringar.

/Mathias Gyulai, Customer Sales Engineer, Dell EMC

About the Author: Dell Technologies