[WEBINARIUM] NetWorker & VMware – nowe licencjonowanie i funkcjonalności

Ostatnie wersje NetWorkera to dużo nowości w obszarze backupu środowisk wirtualnych.

Zapraszam na krótką, 30 minutową sesję, w trakcie której poruszymy wszystkie możliwości NetWorkera dotyczące backupu/odtwarzania VMware:

  • Licencjonowanie
  • Architektura
  • Wydajność
  • Nie zabraknie demo!

Kiedy?
Piątek, 23 czerwca, 10:00 CET, 30 minut


Rejestacja


Szczegóły handlowe i techniczne w pigułce w trakcie 30-min kawy!

Zapraszam,

Daniel Olkowski

About the Author: Dell Technologies