Rok 2030: nadchodzi nowa era partnerstwa ludzi i maszyn

W 2030 roku każda organizacja czy przedsiębiorstwo, żeby funkcjonować – chcąc niechcąc – będzie musiało  być oparte na solidnych cyfrowych fundamentach technologicznych. Dlatego też przedsiębiorstwa muszą już teraz zacząć myśleć, jakie działania podjąć, żeby ich infrastruktura i siła robocza mogły sprostać przyszłym wyzwaniom – to jeden z kluczowych wniosków z raportu zatytułowanego The Next Era of Human-Machine Partnerships, przygotowanego na zlecenie Dell Technologies.

W ramach badań przeprowadzonych przez IFTF (Institute for the Future) we współpracy z dwudziestoma technicznymi, akademickimi i biznesowymi ekspertami z całego świata, przeanalizowano, jak transformacja cyfrowa (oparta na nowych technologiach, takich jak: sztuczna inteligencja, robotyka, wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość i cloud computing) wpłynie na życie społeczne i ekonomię, oraz jak będzie wyglądał rynek pracy w następnej dekadzie.


Jedyna stała to ciągłe zmiany

Z raportu IFTF można dowiedzieć się, w jaki sposób konsumenci i firmy mogą przygotować się do funkcjonowania w społeczeństwie, w któym jedyną stałą będą ciągłe zmiany.

Autorzy raportu przewidują, że nowe technologie, wspierane przez ogromne postępy w zakresie oprogramowania, analityki big data i mocy obliczeniowych – w znaczący sposób zmienią życie ludzi. Społeczeństwo wejdzie w nową fazę relacji z maszynami, która będzie charakteryzować się:

 • jeszcze większą wydajnością i możliwościami niż kiedykolwiek wcześniej,
 • ludzie będą pełnić rolę „cyfrowych dyrygentów”, a technologie stanowić niejako przedłużenie działań i pracy człowieka, wspomagając go w lepszym zarządzaniu, a także radzeniu sobie w codziennym życiu,
 • praca będzie szukać ludzi; dzięki zaawansowanym technologiom służącym do dopasowywania danych, organizacje będą mogły wynajdywać i zatrudniać wybrane talenty z całego świata,
 • nauka zawodu/nowych umiejętności będzie realizowana na bieżąco według zmieniającego się zapotrzebowania – duże tempo zmian spowodowanych digitalizacją będzie powodować powstawanie nowych gałęzi przemysłu; żeby przetrwać na rynku pracy, niezbędne stanie się nabywanie kolejnych, nowych umiejętności

Niewątpliwie cyfrowa rewolucja diametralnie zmienia kształt i modele funkcjonowania niemal każdej branży. Po raz pierwszy w historii nowożytnej trudno przewidzieć wszystkie możliwe kierunki dalszego rozwoju przemysłu. Jak wynika z indeksu cyfrowej transformacji („Digital Transformation Index”) opracowanego przez firmę Dell Technologies, 52 proc. decydentów w 16 krajach doświadczyło poważnych zmian w swoich branżach, które wynikały z wdrażania technologii cyfrowych. Prawie jedna na dwie firmy obawia się prawdopodobieństwa tego, że ich firma w ciągu najbliższych trzech lub pięciu lat stanie się przestarzała.

Nigdy dotąd przemysł nie doświadczył tak rewolucyjnych zmian. Tempo zmian jest bardzo realne, a my jesteśmy teraz na etapie: „zrób coś, albo nie przetrwasz. Aby wykonać skok naprzód do ery partnerstwa ludzi i maszyn, każda firma będzie musiała stać się cyfrową firmą, gdzie oprogramowanie ma kluczowe znaczenie – przekonuje Jeremy Burton, dyrektor ds. marketingu w firmie Dell Technologies.


Prognozy i główne wnioski z raportu The Next Era of Human-Machine Partnerships

 • Szybkość działania, automatyzacja, wydajność i wysoka produktywność maszyn pozwoli na rozwijanie nowych możliwości w przemyśle i rolnictwie.
 • Do roku 2030 spersonalizowani, zintegrowani asystenci oparci na mechanizmach sztucznej inteligencji będą potrafili zrobić znacznie więc niż to, co oferują obecnie dostępne rozwią Będą dbać o nas w sposób predykcyjny i zautomatyzowany.
 • Technologie niekoniecznie muszą zastępować pracowników, natomiast zmieniać się będzie proces poszukiwania zatrudnienia. Praca przestanie być miejscem, a stanie się szeregiem zadań. Technologie uczenia maszynowego sprawią, że umiejętności i kompetencje poszczególnych osób będzie można wyszukiwać, dobierając najlepsze talenty do potrzeb konkretnych projektó
 • Szacuje się, że 85 proc. stanowisk pracy, które będą oferowane w 2030 roku, nie zostało jeszcze wynalezionych. Tempo zmian będzie tak szybkie, że ludzie będą musieli na bieżąco uczyć się i zdobywać nowe kwalifikacje za pomocą nowych technologii, takich jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Zdolność do przyswajania nowych informacji i umiejętmości, będzie cenniejsza niż sama, posiadana już

Technologie transformacyjne, które – zdaniem naukowców współtworzących raport IFTF – do 2030 r. będą stanowić podstawę postępu technologicznego:

 • sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence – AI) i uczenie maszynowe (Machine Learning – ML),
 • wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality – VR) i rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality – AR),
 • robotyka,
 • cloud Computing,
 • internet rzeczy (Internet of Things – IoT).

Pamiętając o wskazywanych zagrożeniach wynikających z wprowadzania rozwiązań AI oraz negatywnym wpływie, jaki  robotyka ma na tradycyjne modele pracy i pracowników, eksperci IFTF dostrzegają też szereg korzyści z wdrażania innowacyjnych technologii. Naukowcy uważają, że „nowe relacje” między technologiami, maszynami a ludźmi będą „głębsze i bogatsze”, oraz będą budowane na zasadach partnerskich, co przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym.

Uwzględniając różne aspekty, potencjalne konsekwencje i uwarunkowania postepującego procesu digitalizacji, przyszłość nowych relacji między ludźmi a cyfrowymi technologiami zaprezentowana w raporcie IFTF wydaje się nie tylko możliwa, ale i prawdopodobna.

About the Author: Dell Technologies