Przyspieszenie realizacji programu „2020 Legacy of Good”

Raport opisujący zrównoważone metody projektowania i stosowania technologii w celu poprawy jakości życia ludzi

Firma Dell Inc. opublikowała coroczną aktualizację dotyczącą programu 2020 Legacy of Good, podkreślając po raz kolejny swoje długoterminowe zaangażowanie w stan społeczeństwa, pracowników i środowiska. Opublikowany raport podsumowuje działania podjęte w roku podatkowym 2018 (od 4 lutego 2017 r. do 2 lutego 2018 r.). Raport ten, podobnie jak omawiane w nim działania, jest wynikiem silnego poczucia odpowiedzialności firmy Dell i jej dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Misją firmy Dell jest wspieranie rozwoju ludzi za pomocą technologii. Jednym ze sposobów realizacji tego zadania jest wdrożenie programu Legacy of Good, który zakłada stosowanie specjalistycznej wiedzy i technologii firmy w obszarach, w których zapewnią one jak największe korzyści ludziom i całej naszej planecie. Dla firmy Dell oznacza to inwestowanie w innowacyjne rozwiązania, które zmniejszają nasz wpływ na środowisko, zwiększają przejrzystość łańcuchów dostaw, wspierają różnorodność przyszłych pracowników oraz przyczyniają się do rozwoju zaniedbanych społeczności.

„Program Legacy of Good odzwierciedla możliwości, jakie stają się dostępne, gdy zdołamy zjednoczyć ludzi i technologię w ściśle określonym celu” — wyjaśnia Christine Fraser, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w firmie Dell. „Nasi klienci, partnerzy i pracownicy przykładają do tego zadania większą wagę niż kiedykolwiek wcześniej, a nasza firma będzie w dalszym ciągu szukać innowacyjnych metod wykorzystywania naszych zasobów, eliminowania odpadów poprzez zmiany konstrukcyjne, celebrowania różnorodności i reagowania na najważniejsze potrzeby”.

Zrównoważone projektowanie i innowacje

Zdaniem firmy Dell przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest niezbędne do dalszego rozwoju ludzkości. Głęboka wiedza firmy Dell na temat łańcucha dostaw, stosowana przez nią strategia projektowania oraz ogólnoświatowa infrastruktura recyclingu urządzeń elektronicznych, którą dysponuje, stwarzają doskonałe możliwości rozwijania modelu zamkniętego obiegu. Firma Dell jest pionierem w dziedzinie innowacyjnego i zrównoważonego projektowania w wielu obszarach, takich jak:

 • Recykling w obiegu zamkniętym: W okresie objętym raportem firma Dell wprowadziła na terenie Europy program recyklingu w obiegu zamkniętym, w efekcie którego zdołała wykorzystać w nowych produktach blisko 16 tysięcy kilogramów tworzyw sztucznych pochodzących z urządzeń elektronicznych. W następstwie realizacji ogólnoświatowych programów recyklingu — takich jak Dell Reconnect, prowadzony przy współpracy z firmą Goodwill Industries®, oraz usługi odsprzedaży i recyklingu zasobów — producent zdołał ponownie wykorzystać ponad 9 tysięcy ton tworzyw sztucznych i złota. Łącznie, od roku 2013, firma Dell wykorzystała w nowych produktach 33 miliony ton materiałów pochodzących z recyklingu. Całkowicie realne wydaje się zatem zrealizowanie planu, który zakłada osiągnięcie wartości 45 tysięcy ton do roku 2020.
 • Odzyskiwanie złota: Jednocześnie firma Dell zdołała wprowadzić model zamkniętej gospodarki złotem, pozyskując kruszec ze zużytych urządzeń i ponownie wykorzystując go w produkcji płyt głównych do urządzeń 2w1 Dell Latitude 5285 oraz kolekcji biżuterii The Circular Collection, oferowanej wspólnie z firmą Bayou with Love, której założycielką jest Nikki Reed. Jak wynika z badania firmy Trucost, proces odzyskiwania złota przez firmę Dell i jej partnera, Wistron Green Tech, ma o 99% mniejszy wpływ na środowisko naturalne niż tradycyjne metody jego wydobywania. Warto też wspomnieć, że program ten wyróżniono nagrodą Best of People’s Choice Award w czasie targów Consumer Electronics Show (CES) 2018.
 • Globalny program śledzenia odpadów elektronicznych: W tym roku firma Dell wdraża pilotażowy program wykorzystywania globalnych technologii śledzenia do monitorowania procesu recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych. Firma podjęła ponadto współpracę z organizacją Basel Action Network, aby zastosować rozwiązania śledzące w programach odbioru urządzeń elektronicznych od swoich klientów. Dzięki zastosowaniu wielu metod śledzenia zwiększyła się widoczność i przejrzystość, dzięki której firma Dell pragnie zapewnić zgodność z surowymi normami, jakie utrzymuje wobec swoich partnerów ds. recyklingu na terenie USA. Wyniki zostaną opublikowane po upływie około 12 miesięcy od uruchomienia programu pilotażowego.
 • Odzyskiwanie tworzyw sztucznych z dróg wodnych wpadających do oceanów: Opakowania urządzeń 2w1 Dell XPS 13 wykonano z tworzyw sztucznych wyłowionych z dróg wodnych wpadających do oceanów. Jeszcze w tym roku opakowanie wyróżnione nagrodą Best of Innovation Award na targach CES będzie używane w innych komercyjnie dostępnych produktach z linii XPS i nie tylko. Aby poszerzyć skalę swoich działań, firma Dell, wraz z fundacją Lonely Whale, powołała NextWave — konsorcjum złożone z firm, które również pragną zwiększyć użycie w produkcji tworzyw pozyskiwanych z dróg wodnych wpadających do oceanów, generując przy tym społeczne i ekonomiczne korzyści dla swoich interesariuszy. Pięcioletni plan NextWave zakłada odzyskanie z wód ponad 1300 ton plastiku — tj. ilości wystarczającej do wyprodukowania 66 milionów butelek wody.

 Wspieranie pracowników

 Jedynym sposobem na zapewnienie, by wdrażane dziś innowacje przynosiły korzyści również w przyszłości, jest angażowanie w cały proces jak największej liczby pracowników oraz przygotowywanie kolejnego pokolenia do rozwoju w coraz bardziej złożonym technologicznie świecie. W tym celu:

 • Firma Dell przyznała dotację w wysokości 650 000 USD na rozwój ponad 400 000 młodych ludzi oraz 3 000 nauczycieli w 422 miejscowościach na terenie Etiopii. W ramach całego projektu, przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Etiopii i organizacją Camara Education, do ponad 1 000 szkół trafi ponad 30 000 komputerów, z których w latach 2016–2019 skorzysta 1,2 mln uczniów. Ten innowacyjny projekt o wartości 12 milionów USD przewiduje również ponad 16 milionów godzin szkoleń na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych, przeznaczonych dla ponad 3 000 nauczycieli i przedstawicieli kadry kierowniczej.
 • Firma w dalszym ciągu buduje elastyczne środowisko pracy wspierające różne style pracy. W efekcie ponad 58% pracowników firmy Dell skorzystało już z możliwości pracy zdalnej co najmniej raz w tygodniu. Firma zajęła również 9. miejsce w rankingu 100 najlepszych firm pozwalających na pracę zdalną w 2018 r.
 • Firma Dell już 14. rok z rzędu uzyskała 100 punktów w raporcie HRC Corporate Equality Index.
 • Firma piąty rok z rzędu zdobyła tytuł World’s Most Ethical Company przyznawany przez Ethisphere® Institute.
 • Firma Dell uzyskała wynik 44 punktów w rankingu Employee Net Promoter ScoreÒ (eNPS), mierzącym prawdopodobieństwo polecenia firmy innym jako miejsca pracy. Średni wynik w branży w przypadku firm osiągających wysokie wyniki finansowe wyniósł 20 punktów (badanie przeprowadzone przez Bain & Company).
 • Dzięki wspieraniu różnorodności ponad 28% osób zatrudnionych w firmie Dell należy do grup skupiających pracowników (ang. Employee Resource Group — ERG). W 60 krajach firma Dell dysponuje 13 takimi grupami podzielonymi na 338 sekcji.
 • W tym roku ponad milion osób otrzymało dostęp do technologii i umiejętności technologicznych dzięki realizacji strategicznych programów charytatywnych firmy Dell. Od roku 2013 pomoc uzyskało łącznie 11,2 mln osób.
 • Od 2014 r. przeznaczono 50 milionów USD na programy edukacyjne w dziedzinie nauk ścisłych, informatyki, inżynierii i matematyki (tzw. STEM), skierowane do młodych osób z zaniedbanych społeczności.

 Inwestowanie w przejrzysty i zróżnicowany łańcuch dostaw

Misją firmy Dell jest utrzymywanie innowacyjnego, zróżnicowanego, etycznego i przejrzystego łańcucha dostaw, który zapewnia dobre warunki pracy i zrównoważone podejście dostawcom na całym świecie. Najważniejsze aspekty tego zadania:

 • Nowe rozwiązanie w zakresie wirtualnej rzeczywistości pozwala użytkownikom poruszać się po zakładzie produkcyjnym dostawcy, sprawdzać warunki bytowe pracowników fabryk oraz obserwować spotkania z udziałem klientów i pracowników. Filmy 360° są dostępne na stronie łańcucha dostaw firmy Dell.
 • W ciągu ostatnich sześciu lat poczyniono inwestycje na kwotę ponad 3 milionów USD, wspierające rozwój firm-dostawców będących własnością kobiet i przedstawicieli mniejszości, a także na rzecz małych firm.
 • Cotygodniowym programem monitorowania godzin pracy objęto ponad 200 000 pracowników łańcucha dostaw firmy.
 • W Chinach firma Dell podniosła swoją pozycję w ogólnym rankingu „Green Choice Alliance’s Corporate Information Transparency Index” organizacji IPE — z trzeciego miejsca na drugie.
 • Dwa razy w roku firma publikuje raporty na temat najważniejszych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem łańcucha dostaw. Raporty te można znaleźć tutaj.

 Technologia jako odpowiedź na najważniejsze potrzeby

 • Firma Dell, jako przedsiębiorstwo o charakterze globalnym, uważa współpracę za sposób na rozwiązanie wielu spośród największych wyzwań dzisiejszego świata. W tym roku, przy współpracy z rządem Indii i organizacją Tata Trusts, firma uruchomiła Digital LifeCare — chmurowe rozwiązanie analityczne, które poprawi jakość badań przesiewowych prowadzonych u blisko 37 milionów osób powyżej 30. roku życia. Jego działaniem objęto 150 dystryktów Indii, aby ułatwić rządowi śledzenie trendów zdrowotnych w różnych częściach kraju.
 • Blisko 2/3 populacji Indii zamieszkuje tereny wiejskie. Dzięki aplikacji Digital LifeCare pracownicy służby zdrowia, którzy nie mają wykształcenia medycznego, mogą postępować zgodnie z instrukcjami interaktywnych modułów, aby zapewnić wszystkim pacjentom równie wysoki poziom opieki. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym raporcie. Nowe rozwiązanie dostarcza również rządowi Indii cennych danych, które umożliwiają analizowanie trendów związanych ze stanem zdrowia, panujących w różnych regionach.

Więcej informacji o obszarach zaangażowania firmy Dell, w tym szczegółowe studia przypadku i informacje na temat celów firmy, można znaleźć pod adresem www.legacyofgood.dell.com.

Zasoby dodatkowe

 Witryna programu Dell Legacy of Good

About the Author: Dell Technologies