Opowieści o danych. Analityka ułatwia prowadzenie narracji biznesowej

Analityka znacząco wspomaga tworzenie „opowieści o danych” (data storytelling), czyli prowadzenie narracji biznesowej. Ta ostatnia zawiera interpretacje i wnioski powstałe na podstawie analiz zbiorów danych (big data) oraz repozytoriów danych (data lakes), znajdujących się w posiadaniu firmy czy organizacji. Pozwala to decydentom wyznaczać strategiczne priorytety biznesowe.

Na czym polega „opowiadanie biznesowych historii” za pomocą danych i dlaczego „opowieści o danych” mają tak duże znaczenie biznesowe w cyfrowym, przepełnionym danymi współczesnym świecie – wyjaśniał James Richardson, dyrektor ds. badań w firmie Gartner podczas swojego wystąpienia na konferencji „Gartner Data & Analytics Summit”, zorganizowanej na początku marca br. w Grapevine w Teksasie.

Metody wydobywania i dostarczania przez firmy wniosków z przeprowadzanych analiz biznesowych ewoluują, szczególnie widać wzrost zainteresowania posługiwaniem się tym, co określa się jako „data storytelling

– mówił Richardson.

Ta tendencja stanowi rozszerzenie dominującego obecnie samoobsługowego modelu korzystania z narzędzi BI (business intelligence), łączącego wizualizację eksplorowanych danych z technikami narracyjnymi.

– dodał.

Data storytelling – historia ukryta w danych

Data storytelling odpowiada na pytanie: jaką historię chcą przekazać dane? Użycie odpowiedniej wizualizacji danych pomoże opowiedzieć wyczerpującą historię za pomocą jednego wykresu, grafiki

– pisze Bartosz Czapiewski w serwisie skuteczneraporty.pl.

Według niego, analityk danych musi posiadać umiejętności opowiedzenia historii za pomocą danych, wykorzystując odpowiednie narzędzia IT. Jego zadaniem jest przygotowanie danych oraz wymodelowanie ich w odpowiedni sposób. Same dane nie znaczą wiele, jeżeli nie potrafimy przekształcić ich w informacje.

Opowieści o danych, czyli prezentacje danych za pomocą opowiadania historii opartej na liczbach, danych, faktach – są zazwyczaj wspomagane szeregiem powiązanych wizualizacji. Pozwalają one analizować i wyjaśniać, jak i dlaczego dane zmieniają się w czasie. Dane i czas (lub zdarzenia) zawsze powinny być uwzględniane i włączane do procesu narracji. Niestety, wiele form wizualizacji pokazuje dane znajdujące się tylko w jednym punkcie na osi czasu.

Użytkownicy samoobsługowych narzędzi BI i platform analitycznych mają obecnie dostęp do wielu rozwiązań, które mogą im pomagać w tworzeniu interesujących „opowieści o danych”. Mogą oni posługiwać się różnymi formami wizualizacji danych, począwszy od różnego rodzaju wykresów (liniowe/kołowe itp.), przez mapowanie geograficzne, po bardziej wyrafinowane wykresy (mapy kliknięć czy wykresy świecowe, osie czasu i ceny, itp.). Dzięki uporządkowaniu danych w czasie lub w sekwencjach koncepcyjnych, wizualizacje pomagają w wyciąganiu wniosków, ujawnianiu trendów oraz wydobywaniu wzorców.

Narracja biznesowa prowadzona w firmach w oparciu o narzędzia analityczne i techniki data storytelling znacząco usprawnia procesy podejmowania decyzji.

Opowieści o danych łączą wizualizacje z narracją. Ta kombinacja może znosić bariery między ludźmi a danymi, angażować tych pierwszych i pomóc zagłębiać się głęboko w tych drugich

podkreśla analityk Gartnera.

Celem opowiadania o danych jest pobudzanie i zachęcanie do krytycznego myślenia przy eksploracji danych wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych.

Uwaga na niewiarygodne narracje o danych

W niektórych przypadkach przy stosowaniu technik data storytelling pojawia się zagrożenie stronniczości i popełnienia błędów, co osłabia korzyści biznesowe. Część użytkowników może łączyć wizualizacje z narracją nie mając dostatecznego zrozumienia i umiejętności, jak dobrze prowadzić narrację, co naraża ich na brak obiektywizmu i błędne interpretowanie danych

– przestrzega James Richardson.

Wszyscy autorzy opowieści wnoszą swoje subiektywne spojrzenie do swoich narracji. Mogą być  stronniczy i popełniać błędy. Świadomość i eliminowanie niebezpieczeństw wiążących się z nie zachowaniem obiektywności stanowi klucz do sukcesu przy posługiwaniu się narzędziami data storytelling. Debatując wspólnie nad opowieścią opartą na danych i poddając ją krytycznej ocenie, organizacje mogą sprawić, że „opowiadana historia” stanie się użyteczna w procesie podejmowania decyzji. Sama dyskusja może też pomóc w angażowaniu ludzi w dane i samą opowieść o nich

– podsumowuje analityk Gartnera.

About the Author: Dell Technologies