Mądrzy producenci na pierwszym miejscu stawiają ludzi i ich umiejętności

Nie ulega wątpliwości, że potencjał technologii cyfrowych, które mają zwiększać konkurencyjność, wspierać innowacje oraz przyspieszać wzrost gospodarczy, jest ogromny. Niestety, nadal pozostaje niedoceniony. Prawdopodobnie skala potencjalnych zmian, jaką niesie digitalizacja w żadnym innym sektorze nie jest tak duża, jak w branży produkcyjnej.  Żaden inny sektor nie zyskał tak wiele, jak producenci od czasów rewolucji przemysłowej w XVIII wieku. Podobnie jak wtedy, obecnie sektor ten czerpie wiele korzyści z ogromnego postępu w procesach produkcyjnych, dokonującego się dzięki wykorzystywaniu nowych technologii. Z drugiej strony istnieją bariery, które muszą być brane pod uwagę przez decydentów w  firmach (CEO, CIO, COO i CTO). Można je pokonać tylko przez staranne planowanie, silne przywództwo i zdolność przewidywania.

Cyfrowa transformacja zaczyna się od inteligentnych fabryk (smart factories), gdzie inteligentne cyfrowe platformy umożliwiają opracowywanie najlepszych w danej  klasie procesów produkcyjnych. Dzięki nim producentci uzyskują informacje i analizy, które pozwalają zwiększać wydajność. Inteligentne łańcuchy dostaw zapewniają organizacjom pełną widoczność w zakresie zarządzania, a inteligentne rozwiązania służące do interakcji z klientami – takie jak konfiguratory produktów, platformy CRM, B2B i B2C – umożliwiają płynną sprzedaż i zaangażowanie w marketing.

Drukowanie 3D, sztuczna inteligencja (AI – artificial intelligence), rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, analityka big data czy technologia blockchain – to “smart technologie”, o których się szeroko dyskutuje w firmach i mediach. Łatwo zauważyć duży wpływ cyfrowych zmian w sektorze produkcyjnym, gdzie firmy szybko wprowadzają nowe technologie, aby pozostać konkurencyjnym.


Do 2020 roku 60 proc. robotników w fabrykach producentów należących do grupy G2000 będzie wykorzystywać  technologie związane z cyfrowymi zmianami, takie jak :drukowanie 3D, sztuczna inteligencja i robotyka, szacuje firma analityczna IDC w raporcie opracowanym we współpracy z firmą Dell EMC. Technologie te niewątpliwie będą pomagały w zyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przez producenta, który je zastosuje. Często jednak pomija się ważny aspekt –  sposób w jaki mają być one  integrowane z istniejącą infrastrukturą IT, a także używane przez pracowników, najcenniejszy atut każdego producenta.

Zatem, w jaki sposób decydenci (CEO i in.) powinni zarządzać swoimi organizacjami produkcyjnymi, aby zapewnić im maksymalne korzyści na poziomie operacyjnym, finansowym i technologicznym, jednocześnie unikając potencjalnych pułapek związanych z cyfrową zmianą? Przede wszytskim muszą zdawać sobie sprawę, że cyfrowe zmiany oznaczają drastyczną reorganizację procesów produkcyjnych i modelu dostarczania produktów. Podczas planowania przez decydentów strategii cyfrowej kluczową dla nich kwestią jest określenie, jakie technologie należy wdrażać, aby firmę można odpowiednio dostosować do nowego modelu. Cloud computing, bezpieczeństwo IT i dostawy do klientów stanowią obecnie najważniejsze wyzwania w dzisiejszej gospodarce. Producenci planujący cyfryzację będą musieli przeprowadzić audyt własnych możliwości, procesów i operacji, aby móc wskazać brakujące elementy. Ale zdecydowanie największym wyzwaniem pozostają kwestie wewnętrzne, takie jak kultura firmowa i struktura organizacyjna.


Firmy produkcyjne, które zdecydowały się na transformację cyfrową, muszą mieć pewność, że ich zespoły IT posiadają odpowiednie umiejętności, zasoby i budżet, aby móc skutecznie wprowadzać cyfrowe zmiany. Wymaga to wyrafinowanych software’owych narzędzi do zarządzania z prostym interfejsem użytkownika, zapewniających wszechstronny obraz wydajności systemów IT.

Dell EMC i IDC w swoim raporcie przewidują, że przedsiębiorstwa, które szybko zareagują na  transformację cyfrową,  zyskają przewagę nad konkurentami, natomiast spóźnialscy będą walczyć o przetrwanie. Jednocześnie zaznaczono, że choć wiele cyfrowych technologii związanych z transformacją wciąż znajduje się dopiero w fazie początkowej, to w ciągu najbliższych trzech lat będą miały znaczny wpływ na różne wertykalne sektory. Dostawców branżowych aplikacyjnych usług hostingowych (VSP – Vertial Solutions Providers)  w procesie transformcji cyfrowej  będą wspierać producenci OEM.


Aby w pełni wykorzystywać potencjał, jaki niosą innowacyjne technologie cyfrowe, producenci muszą wypracować własną strategię cyfrowej transformacji i wprowadzać ją do kultury korporacyjnej.

Dermot O’Connell, wiceprezes i dyrektor generalny, OEM i IoT Solutions, Dell EMC EMEA

About the Author: Dell Technologies