Dell EMC i transformacja IT w polskiej administracji publicznej

Co mają wspólnego latające samochody, Twitter, rozczarowanie technologiami i administracja publiczna? Te wątki połączyły się w wystąpieniu Dariusza Piotrowskiego, dyrektora generalnego Dell EMC Polska na konferencji „Państwo 2.0”.

Na konferencji „Państwo 2.0”, zorganizowanej przez magazyn „Computerworld”, której partnerem głównym był Dell EMC, rozmawialiśmy o transformacji cyfrowej i IT.  Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC w Polsce zaprezentował wyniki badania „Cyfrowa transformacja sektora publicznego” i opowiedział o trwającej rewolucji technologicznej i cywilizacyjnej: Transformacji IT i transformacji cyfrowej. W swoim wystąpieniu Dariusz Piotrowski udowodnił, że twierdzenia o tym, że rozwój technologii wyhamował, są przesadzone. – Fakt, że nie mamy jeszcze latających samochodów, a zamiast nich mamy media społecznościowe i Twittera, nie oznacza, że rozwój IT to rozczarowanie. Technologia zmienia nasze życia i bardzo dobrze jest to widoczne w adopcji rozwiązań IT w sferze administracji publicznej, która jednocześnie przechodzi proces transformacji „tradycyjnego” IT oraz przygotowuje się do procesu transformacji cyfrowej, opartej o rozwiązania działające natywnie w chmurze, w którym IT staje się na tyle ważne, że staje się nie dodatkiem a biznesem samym w sobie – opowiadał Dariusz Piotrowski.

Główny wniosek z badania „Cyfrowa transformacja sektora publicznego” jest następujący: Największe organizacje kryją duży potencjał i coraz częściej wdrażają technologie, które pokazują, że rozwój IT jest sprawnie planowany.

Wśród trendów, jakie ujawniło badanie „Computerworld” i Dell EMC, najważniejsze to:

  • Wzrost nasycenia organizacji administracji publicznych rozwiązaniami wirtualizacji. Jednostki publiczne dostrzegają wartość rozwiązań wysokiej dostępności (HA) i systematycznie zwiększają redundancję zasobów IT:
    • Mechanizmy High Availability obejmują przynajmniej 1/5 ogółu zasobów wśród 46% jednostek administracji publicznej. To o 8 pkt proc. więcej, niż w III kwartale 2015 roku.
  • Administracja publiczna powoli i nieufnie adaptuje rozwiązania chmurowe. Udział organizacji publicznych wykorzystujących chmurę wzrósł o 9 pkt proc. Kolejne 18% deklaruje niski udział aplikacji chmurowych wśród ogółu aplikacji.
    • 51 proc. jednostek administracji publicznej nie wykorzystuje chmury w ogóle lub jedynie w minimalnym stopniu.
  • Administracja nie zna koncepcji konwergentnej architektury IT. Aż 59 proc. jednostek publicznych nie posiada wiedzy na temat konwergentnej architektury IT.
    • Jedynie 14 proc. jednostek publicznych posiada – lub zamierza wdrożyć – konwergentną infrastrukturę.

Obraz IT w administracji publicznej, który wyłania się z badania „Computerworld” i Dell EMC jest złożony. Największe organizacje państwowe kryją duży potencjał i coraz częściej wdrażają technologie, które są dowodem sprawnego planowania rozwoju infrastruktury. Wciąż istnieją obszary wymagające poprawy. IT wciąż jest wyzwaniem, ale administracja wydaje się rozumieć te kwestie.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w raporcie podsumowującym badanie „Cyfrowa transformacja sektora publicznego”, który można pobrać tutaj.

About the Author: Dell Technologies