Cyfrowa transformacja w Polsce staje się faktem. Wyniki najnowszego badania IDC Poland

Podczas konferencji Dell EMC Forum 2017 Jarosław Smulski, Senior Program Manager, Systems & Infrastructure Solutions, IDC Poland, przedstawił wyniki najnowszych badań rynkowych dotyczących podejścia polskich przedsiębiorstw do cyfrowej transformacji. Głównymi czynnikami skłaniającymi przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu digitalizacji są zmieniające się oczekiwania klientów i dostępność nowych technologii – to kluczowe wnioski z badania IDC Poland przeprowadzonego na zlecenie Dell EMC wśród polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników. Zmienia się także postrzeganie roli działów IT, które zaczynają być traktowane nie tylko jako „niezbędny koszt”, ale jako katalizatory efektywności biznesowej i źródło przewag konkurencyjnych.


Co motywuje do wprowadzania cyfrowej transformacji?

Wprowadzanie przełomowych zmian w podejściu do klientów i prowadzenia biznesu, które wykorzystują technologie cyfrowe i prowadzą do powstania innowacyjnych produktów, usług, procesów lub modeli biznesowych

– to definicja cyfrowej transformacji według IDC, przytoczona przez Jarosława Smulskiego.

Na podstawie analizy uzyskanych w ramach badania opinii można powiedzieć, że cyfrowa transformacja staje się w Polsce faktem.Polscy CIO wyrażają gotowość do podejmowania wyzwań związanych z przeprowadzaniem transformacji cyfrowej swoich przedsiębiorstw. Świadomość zachodzących zmian potwierdza fakt, że 72% ankietowanych menedżerów dostrzega w swojej branży wpływ digitalizacji, a 33 proc. polskich firm w ankiecie podało, że wdrożyło strategię cyfrowej transformacji. Tym, co najbardziej  przekonuje przedsiębiorstwa do podejmowania wyzwań cyfrowych są oczekiwania klientów i dostępność innowacyjnych technologii.


Cele inwestycji w innowacje biznesowe

Wyniki sondażu pokazują, że główne cele transformacji to poprawa jakości i uatrakcyjnianie produktów i usług (54%) oraz redukcja kosztów (60%). Poprawa komunikacji biznesowej (43%) i wiedzy o klientach (32%) – to kolejne wskazywane przez ankietowanych cele inwestycji w innowacyjne technologie.

Jeżeli chodzi o innowacje biznesowe planowane do wdrożenia w ciągu 2 lat, co druga firma wymienia automatyzację i robotyzację (48%) oraz konsolidowanie i analitykę danych biznesowych (47%). 40% przedsiębiorstw planuje cyfryzację kanałów sprzedaży online i mobilnych, co ma przyspieszyć procesy biznesowe, a 34% chce wprowadzać aplikacje mobilne dla swoich pracowników. W celu zapewnienia realizacji celów biznesowych firmy zamierzają wdrażać też technologie pracy grupowej (41 proc.) oraz modernizować infrastrukturę (44 proc.). Jest też popyt na digitalizację wewnętrznych procesów operacyjnych.

Mniejszą wagę na razie przywiązuje się do: sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (71% firm nie planuje zajmować się tymi technologiami przez najbliższe 2 lata), usług opartych na chmurze (głównie publicznej; 54% wskazań na „nie”) czy rozwiązań mających na celu poprawę wydajności i satysfakcji pracowników (45% negatywnych odpowiedzi).


Dział IT – więcej niż tylko niezbędny koszt

Wyniki badania IDC pokazują wyraźną zmianę postrzegania przez kadrę zarządzającą roli CIO i kierowanych przez nich działów IT. Biznes oczekuje mocnego zaangażowania informatyków w projekty biznesowe. Chociaż ciągle jeszcze co trzeci menedżer uważa, że dział IT jest „tylko niezbędnym kosztem”, to przez 61 proc. badanych działy IT są postrzegane jako katalizatory efektywności biznesowej, źródło przewag konkurencyjnych oraz potencjalny generator dodatkowego wzrostu przychodu. 20% ankietowanych uważa, że IT współuczestniczy w definiowaniu i realizacji strategii biznesowej firmy. Jeżeli działy IT będą w stanie na bieżąco dostosowywać się do zmieniających się wymagań biznesowych – staną się jednym z podstawowych filarów działalności przedsiębiorstw. W Europie Zachodniej transformacja cyfrowa to domena CEO, natomiast w regionie Europy Centralnej pozostaje w gestii CIO.


Przeszkody i bariery

CIO w trakcie procesu transformacji napotkają na przeszkody. Tylko 6% firm nie dostrzega obecnie żadnych barier w procesie transformacji cyfrowej. Główne wyzwanie cały czas stanowi przekonanie zarządów do inwestycji w IT – dla 52% niewystarczający budżet i niedostateczne zasoby to główna przeszkoda dla digitalizacji biznesu. Kolejne bariery to wykazanie policzalnego zwrotu z inwestycji w technologie (32%), jak również niedobór wykwalifikowanej kadry (42%).

Z pomocą CIO mogą przyjść doradcy zewnętrzni, tacy jak firmy z rodziny Dell Technologies i ich partnerzy – mówił Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC Polska. Bardzo ważna jest szybkość reagowania działów IT na potrzeby biznesu – obecnie tylko 21% z nich jest wystarczająco sprawna, a co szósty menedżer przyznał, że opieszałość IT spowodowała wymierne straty biznesowe.

Przed polskimi CIO w najbliższym czasie wiele wyzwań, ale też i szans związanych z cyfryzacją i transformacją biznesu. Jeżeli uda im się pokonać trudności (w tym przede wszystkim – deficyt wiedzy na rynku i niedobór kadr), poprawić czas reakcji i zaangażowanie w projekty biznesowe wymagające ich współpracy, działy IT będą mieć ogromny udział w przyszłych sukcesach biznesowych.

Badanie IDC Poland zrealizowano na przełomie października i listopada 2017 roku wśród 200 polskich przedsiębiorstw (głównie z branży przemysłowej z wyłączeniem sektora publicznego), zatrudniających powyżej 50 osób. Na zlecenie firmy Dell EMC firma badawcza IDC zapytała o opinię prezesów, członków zarządu, dyrektorów i szefów jednostek oraz działów, którzy – w większości nie kierując działami IT – są osobami decyzyjnymi, kształtującymi strategię biznesową oraz IT swojego przedsiębiorstwa.


Najważniejszymi czynniki wywołujące transformację*:

  • zmieniające się oczekiwania klientów (77% wskazań),
  • dostępność nowych technologii (65%),
  • pojawianie się konkurentów spoza branży (33,5%),
  • zmiana ekosystemu branżowego (26,5%)
  • nowe modele biznesowe (15%).

Główne cele biznesowe cyfrowej transformacji:

  • poprawa jakości oraz uatrakcyjnienie oferty produktowej i usługowej (67,5%),
  • redukcja kosztów (60%)

Firmy planują osiągnąć założone cele m.in. poprzez*

  • wdrażanie cyfrowych kanałów sprzedaży (73,5% już to robi lub planuje zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat),
  • automatyzację oraz analityczne wykorzystywanie dostępnych z różnych źródeł danych biznesowych (co drugie przedsiębiorstwo).

*Wskazania procentowe nie sumują się do 100% ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź na pytanie.

About the Author: Dell Technologies