Badanie: kryzys cyfrowy na horyzoncie

Według badań Dell Technologies, 78% przedsiębiorstw czuje się zagrożonych przez debiutujące firmy z branży cyfrowej

Kryzys cyfrowy na horyzoncie: prawie połowa szefów przedsiębiorstw obawia się, że na skutek działalności debiutujących firm z branży cyfrowej za 3–5 lat ich oferta stanie się przestarzała

W skrócie:

 • 48% globalnych przedsiębiorstw nie wie, jak będą wyglądać ich branże za 3 lata
 • 78% przedsiębiorstw uważa, że debiutujące firmy z branży cyfrowej stanowią lub będą stanowić dla nich zagrożenie
 • Około 60% przedsiębiorstw nie jest w stanie spełnić głównych wymagań swoich klientów
 • Tylko 5% przedsiębiorstw można zakwalifikować do kategorii liderów transformacji cyfrowej
 • 73% respondentów uważa, że transformacja cyfrowa mogłaby mieć większy zasięg w ich firmach

Round Rock, Teksas, Warszawa, 13 października 2016 r. — Jak wynika z badania przeprowadzonego ostatnio przez firmę Dell Technologies, 78% przedsiębiorstw uważa, że debiutujące firmy z branży cyfrowej stanowią lub będą stanowić dla nich zagrożenie. Dla innowacyjnych przedsiębiorstw stanowi to dodatkowy bodziec do rozwoju, dla pozostałych może oznaczać problemy. Prawie połowa (45%) globalnych przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu obawia się, że w ciągu najbliższych 3–5 lat ich oferta stanie się przestarzała z powodu konkurencji debiutujących firm, które powstały w erze cyfrowej.

Niektóre firmy czują się przytłoczone tempem zmian. W ciągu ostatnich trzech lat ponad połowa (52%) ankietowanych doświadczyła w swoich branżach poważnych zakłóceń wywołanych przez technologie cyfrowe i „Internet wszystkiego”, a 48% globalnych przedsiębiorstw nie wie, jak będą wyglądać ich branże za trzy lata.

Takie wnioski płyną z niezależnego badania, które firma Vanson Bourne przeprowadziła wśród 4000 liderów średnich i dużych przedsiębiorstw w 16 krajach i 12 branżach.

„Jak dotąd czwarta rewolucja przemysłowa okazuje się równie bezlitosna, co poprzednie. Jeśli firma nie może za nią nadążyć, zostaje w tyle… lub kończy jeszcze gorzej. W tym przypadku nie da się odłożyć spraw na później” ― wyjaśnia Jeremy Burton, dyrektor ds. marketingu w firmie Dell Technologies.

Nierównomierne postępy czy nadchodzący kryzys cyfrowy?

Postępy przedsiębiorstw w cyfrowej transformacji są w najlepszym razie nierównomierne. Niektóre firmy ledwie ją rozpoczęły, wiele wprowadza ją stopniowo. Zdecydowana mniejszość doprowadziła cyfrową transformację prawie do końca. Tylko jedna trzecia ankietowanych firm spełnia na dobrym poziomie kryteria związane z najważniejszymi atrybutami cyfrowego przedsiębiorstwa*. O ile w wielu firmach tylko niektóre jednostki organizacyjne myślą i działają cyfrowo, to zdecydowana większość (73%) badanych przyznaje, że cyfrowa transformacja mogłaby mieć u nich większy zasięg.

Około 60% firm nie jest w stanie spełnić głównych oczekiwań klientów, takich jak zwiększenie bezpieczeństwa czy przyspieszenie dostępu do usług i informacji przez cały tydzień i całą dobę. Prawie dwie trzecie (64%) stwierdza, że nie wykorzystuje informacji analitycznych w czasie rzeczywistym.

„To są warunki konieczne, żeby odnieść sukces w erze cyfrowej. Jeśli firma nie dostosuje się do wymagań rynku, na którym panuje tak ostra konkurencja, może to dla niej oznaczać początek cyfrowego kryzysu” ― dodał Burton.

Wyniki badania uzupełnia wskaźnik cyfrowej transformacji opracowany przez Dell Technologies, który ocenia postępy firm na podstawie wypowiedzi respondentów. Jak wynika z testów porównawczych, tylko 5% firm dostało się do grupy liderów, a prawie połowa zostaje w tyle.

 1. Liderzy: 5% ― firmy, które traktują różne formy cyfrowej transformacji jako element swojego DNA
 2. Wdrażający: 14% ― firmy, które opracowały dojrzały plan transformacji cyfrowej oraz dokonują inwestycji i wdrażają innowacje w tym zakresie
 3. Ostrożni: 34% ― firmy, które ostrożnie i stopniowo przeprowadzają transformację cyfrową, opracowują plany i dokonują inwestycji z myślą o przyszłości
 4. Śledzący: 32% ― firmy, które bardzo mało inwestują w technologie cyfrowe i dopiero zaczynają tworzyć plany w tym zakresie
 5. Opóźnieni: 15% ― firmy, które nie mają planów wdrażania technologii cyfrowych ani nie inwestują w takie technologie

Cyfrowy plan ratunkowy

Ze względu na ryzyko poważnych problemów firmy zaczynają wdrażać odpowiednie rozwiązania. W celu przyspieszenia cyfrowej transformacji:

 • 73% respondentów uważa, że musi potraktować priorytetowo scentralizowaną strategię wdrażania technologii cyfrowych
 • 66% zamierza zainwestować w infrastrukturę informatyczną oraz kadry kierownicze wyspecjalizowane w technologiach cyfrowych
 • 72% rozszerza swoje możliwości w zakresie rozwoju programowania

Najważniejsze inwestycje w technologie informatyczne planowane przez firmy na najbliższe trzy lata, według kolejności określonej przez respondentów, to:

 1. Infrastruktura konwergentna
 2. Technologie o bardzo dużej wydajności (przykład: Flash)
 3. Rozwiązania analityczne, wielkie zbiory danych (tzw. big data) i przetwarzanie danych (przykład: Data Lakes)
 4. Technologie Internetu rzeczy

Ponadto część firm (między jedną czwartą a jedną trzecią badanych) utworzyła cyfrowy system analizy zysków i strat (36%); współpracuje z debiutującymi firmami, aby wdrożyć otwarty model innowacji (35%); wydzieliła część swojej organizacji w celu przeprowadzenia cyfrowej transformacji lub zamierza pozyskać potrzebne do tego innowacje i wykwalifikowane kadry poprzez fuzje i przejęcia (28%). Tylko 17% firm mierzy swoje sukcesy na podstawie liczby składanych przez siebie wniosków patentowych, a prawie połowa (46%) włącza technologie cyfrowe w cele wszystkich działów i pracowników.

„W niedalekiej przyszłości prawie wszystkie firmy w najważniejszych działach będą zatrudniać specjalistów ds. oprogramowania. Wśród nich będzie wiele całkiem nowych; resztę będą stanowić te, które w ciągu poprzednich 20 lat nie napisały nawet jednej linijki kodu, ale teraz wkroczyły na nową drogę rozwoju. Nowe produkty i usługi cyfrowe przyspieszą transformację infrastruktur informatycznych, która ułatwi firmom zarządzanie systemami obejmującymi 1000 razy więcej użytkowników i danych” ― mówi Burton.

*W 2015 roku szefowie firm zdefiniowali zestaw najważniejszych atrybutów cyfrowego przedsiębiorstwa, które musi mieć każda firma chcąca odnosić sukcesy na rynku w ciągu następnej dekady. Są to:

 1. Elastyczne wdrażanie innowacji
 2. Szybkie wykrywanie nowych możliwości
 3. Działanie w sposób przejrzysty i godny zaufania
 4. Wyjątkowa i spersonalizowana obsługa klientów
 5. Ciągła dostępność i realizacja zadań w czasie rzeczywistym

Badania przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały, że tylko 4% firm spełnia wszystkie te kryteria na dobrym poziomie w całej organizacji. W tym roku wskaźnik ten wzrósł do 7%.

Zwiększył się również procentowy udział firm, które spełniają którekolwiek z tych kryteriów na dobrym poziomie w całej organizacji.

Atrybuty cyfrowego przedsiębiorstwa 2015 2016 
Elastyczne wdrażanie innowacji 9% 28%
Szybkie wykrywanie nowych możliwości 12% 32%
Działanie w sposób przejrzysty i godny zaufania 14% 31%
Wyjątkowa i spersonalizowana obsługa klientów 11% 26%
Ciągła dostępność i realizacja zadań w czasie rzeczywistym 12% 31%

„Świat biznesu stoi u progu nowej rewolucji, którą nazywamy cyfrową transformacją, przejawiającej się m.in. w zmianach organizacji i modeli działania przedsiębiorstw, wprowadzaniu nowych rodzajów usług dla klientów i konsumentów, automatyzacji procesów IT, czy modernizacji infrastruktury centrów danych. Kluczowe obszary, które ulegają tej transformacji, to rola i zasady działania organizacji IT, środowisko pracy oraz mechanizmy zabezpieczenia danych.

Firmy zwlekające z wdrażaniem najnowszych rozwiązań pozostają w tyle za konkurencją – zarówno doświadczonymi graczami, jak i start-upami, które mają nieporównywalnie większą elastyczność działania. Dell EMC jest w stanie pomóc tym przedsiębiorstwom – od małych firm po globalne korporacje – w przeprowadzeniu pełnej cyfrowej transformacji i zapewnić profesjonalne wsparcie na każdym etapie jej wdrażania” – Tomasz Pietrzak, Solutions Director, Dell EMC Poland

„Choć nie jest to jeszcze regułą, polskie firmy coraz częściej traktują transformację cyfrową jako strategiczny obszar biznesu. Dotyczy to zwłaszcza takich branż, jak bankowość, energetyka, czy telekomunikacja. Klienci, zwłaszcza młodzi, coraz częściej traktują tradycyjne usługi w tych obszarach jako coś oczywistego, natomiast wyróżnikiem decydującym o wyborze dostawcy coraz częściej staje się możliwość zarządzania usługami przez Internet, atrakcyjność i wygoda korzystania z aplikacji mobilnej czy inne usługi wykorzystujące technologie mobilne. Z drugiej strony, np. operatorzy telekomunikacyjni automatycznie dostosowują pracę swoich sieci do spodziewanego obciążenia związanego np. z imprezami masowymi.

Dlatego firmy coraz częściej inwestują w takie obszary, jak: automatyzacja i optymalizacja procesów backoffice, co pozwala im obniżyć koszty i skierować środki na innowacje, komunikacja i łączność z klientami i kontrahentami zarówno w obszarze B2C, jak i B2B, innowacyjne, zwinne usługi zarówno wewnętrzne, jak i dla klientów, a także automatyczne podejmowanie decyzji m.in. w obszarze zarządzania zasobami” – Radomir Bordon, Dyrektor Technicznego Wsparcia Sprzedaży, Dell EMC Poland

ZOBACZ WIĘCEJ WPISÓW W JĘZYKU POLSKIM

About the Author: Dell Technologies