• Staňte sa partnerom spoločnosti Dell Technologies

  Keď sa stanete súčasťou  programu Dell Technologies Partner Program, stanete sa súčasťou partnerskej siete, ktorá spoločne umožňuje firmám po celom svete uskutočňovať digitálnu transformáciu, ako aj transformáciu IT, pracovnej sily a zabezpečenia. Každý jeden deň.

   

  Skôr než začnete vypĺňať prihlášku, vyčistite históriu prehliadača a skontrolujte, že oba jazyky sú vo zvolenom prehliadači nastavené na angličtinu (USA). Zaistíte tým plynulý zážitok.

  Požiadajte o členstvo tu

  • Náš program ponúka množstvo výhod.

  • Rôzne finančné stimuly, marketingové fondy a zľavy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vyššie zisky.

  • Prístup k špičkovým riešeniam, predajným nástrojom a programom na podporu dopytu.

  • Komplexný vzdelávací program pre rozvoj vašich predajných, technických a marketingových zručností.


   • Ako požiadať o členstvo v programe Dell Technologies Partner Program?


   • 1

    Prvý krok: Preštudujte si vhodnú Príručku partnerského programu, ktorá zodpovedná požiadavkám a možnostiam vašej firmy.


   • Príručka partnerského programu

    Poskytovateľ riešení

    Odborníci v oblasti IT, ktorí predávajú ďalej naše produkty a služby a dopĺňajú ich svojimi jedinečnými službami a technickými zručnosťami.

   • Príručka partnerského programu

    Poskytovateľ cloudových služieb (CSP)

    Firmy, ktoré nakupujú hardvér a softvér  Dell Technologies a ponechávajú si naň všetky nároky s cieľom vytvoriť platformu na poskytovanie cloudových služieb vo vlastnom dátovom centre, ktorá má slúžiť na poskytovanie ponúk výpočtových technológií firmy  Dell Technologies ponúkaných vo forme služieb vašim koncovým zákazníkom.

   • Príručka partnerského programu

    Partner OEM

    Pre partnerov OEM (pôvodní výrobcovia zariadení), ktorí ponúkajú komplexný program vkladania, pripájania alebo integrovania riešení na správu a ochranu informácií, zabezpečenie údajov a iných IT do svojich produktov v rámci poskytovania technologických riešení svojim zákazníkom.


   • 2

    Ďalší krok: Vyplňte žiadosť o partnerstvo, ktorú následne preskúmajú naše tímy. Jednou z podmienok schválenia žiadosti o členstvo v programe môže byť aj uvedenie mena distribútora, ktorý sa za vás zaručí. Pri výbere distribútora, ktorý sa za vás zaručí, je dôležité uviesť takú firmu, s ktorou spolupracujete už dlhší čas a dokáže nám zaručiť, že ste schopní dodržiavať naše vysoké štandardy a riadiť sa pravidlami programu  Dell Technologies Partner Program. Vašu žiadosť potom môžeme poslať uvedenému distribútorovi, ktorý sa za vás má zaručiť. Ak sa za vašu kvalitu odmietne zaručiť, žiadosť vám, bohužiaľ, zamietneme. O schválení alebo zamietnutí žiadosti vás budeme informovať.

     

    Skôr než začnete vypĺňať prihlášku, vyčistite históriu prehliadača a skontrolujte, že oba jazyky sú vo zvolenom prehliadači nastavené na angličtinu (USA). Zaistíte tým plynulý zážitok.

   • 3

    Po spracovaní žiadosti vám pošleme prihlasovacie údaje a umožníme prístup k portálu pre partnerov firmy Dell Technologies.

   • Dôležité poznámky

     Pri registrácii firemnú e-mailovú adresu s doménou obsahujúcou názov firmy. Registrácie obsahujúce domény pre bežných používateľov (napríklad Gmail, Hotmail či Yahoo) môžeme zamietnuť.
     Pred odoslaním žiadosti skontrolujte, či máte aktívnu webovú lokalitu a vaša firma je zaregistrovaná ako právnická osoba s oprávnením podnikať vo všetkých krajinách, kde pôsobí.
     Odoslaním žiadosti súhlasíte s prijímaním informácií (e-mailom, telefonicky a poštou) týkajúcich sa vášho členstva v programe  Dell Technologies Partner Program.