• A Dell Technologies partneri logó és védjegy használatára vonatkozó feltételek

   A Dell Technologies Partner Program logói a Partnerportálról és a Program Trackerből tölthetők le.

  • Feltételek

   A Dell Technologies Partner Program megfelelő fizetőképességű partnerei („engedményesek”) a partneri szintjüktől vagy állapotuktól függően (az alábbiakban részletezett módon) korlátozott, át nem adható és át nem ruházható, tovább nem licencelhető, nem kizárólagos és visszavonható licencet kapnak az alábbi logók használatára, amely használatot a Dell Technologies partneri logó és védjegy használatára vonatkozó feltételek („Használati feltételek)” szabályozzák: „Dell Technologies hivatalos partner”, „Dell Technologies Gold partner”, „Dell Technologies Platinum partner”, „Dell Technologies Titanium partner”, „Dell Technologies Titanium Black partner”, Dell Technologies hivatalos disztribútor” vagy „Dell Technologies hivatalos rendszerintegrátor” (a továbbiakban: „logó”).

    

   Hivatalos partnerek:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Hivatalos partner státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Hivatalos partner” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Platinum partner státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Gold státuszú partnerek:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Gold partner státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Gold partner” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Gold partner státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Platinum státuszú partnerek:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Platinum partner státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Platinum partner” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Platinum partner státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Titanium státuszú partnerek:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Titanium partner státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Titanium partner” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Titanium partner státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Titanium Black státuszú partnerek:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Titanium Black partner státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Titanium Black partner” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Titanium Black partner státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Hivatalos disztribútorok:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Disztribútor státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Hivatalos disztribútor” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Disztribútor státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   Hivatalos rendszerintegrátorok:

   Az itt szereplő feltételek betartása mellett a Hivatalos rendszerintegrátor státuszú engedményesek jogosultak leveleiken (az e-mail-aláírást is beleértve) és webhelyükön feltüntetni a „Dell Technologies Hivatalos rendszerintegrátor” logót, emellett pedig a Dell termékek és szolgáltatások reklámozása és népszerűsítése során is használhatják azt. Ezenfelül ha az engedményes a Dell Technologies Partner Program keretében reklám- és marketinganyagokat kap, és ezekben az anyagokban szerepel a „Dell”, a „Dell EMC”, a „Dell Technologies” vagy egyéb Dell Technologies-logó, akkor a Rendszerintegrátor státuszú engedményes ezeken az anyagokon is használhatja a logót a Dell Technologies termékek és szolgáltatások reklámozására és népszerűsítésére. E használat feltételeit alább ismertetjük.

    

   A logó letöltése és felhasználása az alábbi feltételek szerint történhet:

   1. Az engedményes kizárólag a Dell Technologies Partner Programból származó logót és a Dell EMC Partner Program keretében használt más logókat használhatja. A logó módosítása és átalakítása semmilyen formában nem megengedett. Az engedményes a logó használata során köteles szigorúan betartani a Dell Technologies márkajelhasználati útmutatójában szereplő szabványokat és követelményeket. A Dell Technologies Partner Program csapata fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa ezeket a normákat és követelményeket.
   2. A logót tilos (a) törvénytelen, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, (b) a Dell termékeit vagy szolgáltatásait becsmérlő (ennek megállapítása a Dell Inc. kizárólagos hatásköre), (C) a Dell belátása szerint a logót vagy a Dell más védjegyét sértő, illetve (d) más személyek vagy szervezetek szellemi tulajdonjogát vagy más jogát sértő módon használni.
   3. Az engedményes nem használhatja olyan módon a logót, amely azt a látszatot keltheti, hogy az engedményes a Dell Inc. vagy a „Dell bármely társult vállalkozásának” (azaz a Dell Inc. bármely közvetlen vagy közvetlen leányvállalatának) jogi partnere, társult vállalkozása vagy franchise-vállalata, vagy hogy az engedményes és a Dell Inc. vagy a Dell egy társult vállalkozása között valamilyen más kapcsolat áll fenn. Az engedményes köteles egyértelműen és jól látható módon azonosítani magát az általa közzétett ajánlatokban, marketing- és promóciós anyagokban levelezésében (az e-mail-aláírást is beleértve), valamint webhelyén.
   4. Az engedményes vállalja, hogy kizárólag üzleti tevékenysége során, a Dell termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása és népszerűsítése céljából fogja használni a logót. Az engedményes nem használhatja fel és nem szerepeltetheti a logót számláin, nyugtáin és fuvarlevelein.
   5. Az engedményes elismeri, hogy a logót és az ahhoz kapcsolódó jogokat teljes mértékben a Dell Inc. birtokolja, és kötelezi magát, hogy sem az engedély időtartama alatt, sem azután nem fogja vitatni a Dell Inc. ezen jogainak érvényességét. Ha az engedményes törvényi erővel vagy más módon bármikor jogot szerez a logóra vagy a Dell Inc. bármely védjegyére vagy tartománynevére, vagy védjegyet jegyeztet be ezekre, az engedményes köteles haladéktalanul, a Dell Inc. számára költségmentes módon átruházni ezeket a jogokat vagy bejegyzéseket, valamint a hozzájuk kapcsolódó cégértéket a Dell Inc. nevére. Az engedményes kármentesíti és vétlennek tekinti a Dell Inc. vállalatot és a Dell minden társult vállalkozását minden olyan követelés, per és igény esetén, amely az engedményes üzleti tevékenységéből vagy a logó használatából ered.
   6. A Dell Inc. és a Dell társult vállalatai jogosultak bármikor haladéktalanul felfüggeszteni vagy megszüntetni az engedményes logóra vonatkozó használati engedélyét, amennyiben az engedményes megszegi e feltételek bármelyikét, vagy az engedményes Dell Technologies Partner Programban való részvételét szabályozó vagy a Dell termékek és szolgáltatások biztosítását szabályozó feltételek bármelyikét. A Dell Inc. és a Dell társult vállalkozásai erre bármilyen más, általa indokoltnak vélt okból is jogosultak. A használati jog felfüggesztése vagy megszüntetése esetén az engedményes köteles haladéktalanul beszüntetni a logó, valamint minden hasonló jelzés, név és logó, ideértve a „Dell Technologies”, a „Dell” és a „Dell EMC” kifejezéseket tartalmazó nevek és jelzések használatát.
   7. A Dell Inc. és a Dell társult vállalatai kizárólag az itt lefektetett jogokat biztosítják, illetve az itt meghatározott használati módokat engedélyezik az engedményesnek. Ezenfelül az engedményes nem jogosult más, a Dell Inc. vagy a Dell egy társult vállalatának tulajdonát képező logó, védjegy és szellemi tulajdon használatára. A Dell Inc. és a Dell társult vállalatai jogosultak időközönként ellenőrizni, hogy az engedményes betartja-e a logó használatára vonatkozó szabályokat, és ha az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy az engedményes nem tartotta be a jelen megállapodás előírásait, tájékoztatják az engedményest a szabálysértés tényéről. Az engedményes a szabálysértést eredményező helyzet megszüntetéséig köteles felfüggeszteni a logó használatát.
   8. Az engedményes tudomásul veszi, hogy a jelen feltételek megsértése olyan helyrehozhatatlan kárt okoz a Dell Inc. és a Dell társult vállalatai számára, amelyet a pénzbeli kártérítés nem tud kijavítani. Az engedményes elfogadja, hogy a Dell Inc. és a Dell társult vállalatai jogosultak bírósági végzéssel megakadályozni, hogy az engedményes ilyen szabálysértést kövessen el. A jelen bekezdés rendelkezései nem jelentik azt, hogy a Dell Inc. és a Dell társult vállalatai nem folyamodhatnak jogorvoslati megoldásokhoz a feltételek megszegése vagy megszegésének veszélye esetén.
   9. Az engedményes tudomásul veszi, hogy a Dell Inc. vállalathoz, a Dell társult vállalatokhoz és ezek társult vállalkozásaihoz, valamint a Dell termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó védjegyek, szolgáltatásjegyek, kereskedelmi és cégnevek, termék- és szolgáltatásazonosítók, internetes tartományok/címek, logók, grafikák és egyéb szimbólumok és eszközök (a „Dell jelzései”) a Dell Inc. tulajdonát képezik, és a jövőben is azt fogják képezni. A fentiek korlátozása nélkül, az engedményes nem jogosult védjegykérelmet benyújtani, sem védjegyet bejegyeztetni a Dell-jelzésekre, és ha a Dell Technologies Partner Programról szóló szerződésben másképp nincs meghatározva, a Dell Inc. előzetes írásos engedélye nélkül nem használhatja a Dell-jelzéseket keresőoptimalizálási célokra, kulcsszóként, sem a keresőmotorokban megjelenített hirdetésekben, sem e-mail-címekben. Ezenfelül az engedményes nem regisztrálhat és használhat a Dell-jelzésekhez megtévesztő módon hasonlító tartományneveket és vállalkozásneveket. Az engedményes nem építheti be a logót és a Dell Inc. egyéb védjegyeit a saját termékneveibe, szolgáltatásneveibe, vállalkozásneveibe, tartományneveibe vagy más jelzéseibe. A logó engedményes általi használata a Dell Inc. kizárólagos előnyére történik.
   10. A Dell Inc. fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa.