•  

   

   


  • Η αποστολή μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι στα μάτια των συνεργατών μας.

   Απλό. Προβλέψιμο. Επικερδές.

   • 6 Κατευθυντήριες αρχές

   • 1

    Οι συνεργάτες του δικτύου διανομής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιτυχίας της Dell Technologies ως προς την παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας στους πελάτες.

   • 2

    Η Dell Technologies δεσμεύεται να προσφέρει ένα απλό, προβλέψιμο και επικερδές πρόγραμμα συνεργατών.

   • 3

    Οι σχέσεις πωλήσεων μεταξύ της Dell Technologies και των συνεργατών του δικτύου διανομής μας θα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η δυνατότητα καταχώρισης συμφωνιών, ο από κοινού σχεδιασμός ανά επικράτεια/λογαριασμό και οι συμφωνίες συνεργασίας. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των κοινών μας πελατών.

   • 4

    Η Dell Technologies δεσμεύεται ότι η διαχείριση και η επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων θα λαμβάνουν χώρα με το μέγιστο επίπεδο προτεραιότητας και διαφάνειας.

   • 5

    Η Dell Technologies δεσμεύεται να προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στους συνεργάτες του δικτύου διανομής μας για όλες τις προσφερόμενες λύσεις Dell Technologies.

   • 6

    Η Dell Technologies δεσμεύεται για την ενίσχυση των σχέσεων με τους διανομείς, με σκοπό την ανάπτυξη μιας ισχυρής κοινότητας συνεργατών.

   • Το πλεονέκτημα της Dell Technologies

    Ασυναγώνιστη ηγετική θέση με λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή του ΙΤ

     

    Τεχνολογικός ηγέτης με έμφαση σε θέματα καινοτομίας, καθώς και πωλήσεις και υποστήριξη σε παγκόσμιο επίπεδο.   • 1 Η αθροιστική επένδυση της Dell Technologies σε Ε&Α περιλαμβάνει ποσά που επενδύθηκαν από την EMC πριν από τις 7 Σεπτεμβρίου 2016, ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή της συγχώνευσης.

   • Νο 1 στις λύσεις NAS

    Νο 1 στις λύσεις ανοιχτού SAN

    Νο 1 στο λογισμικό αποθήκευσης

    Νο 1 στις μονάδες διακομιστή x86

    Νο 1 στα έσοδα από διακομιστές x86

    Νο 1 στα συστήματα σύγκλισης

    Νο 1 στα συστήματα υπερσύγκλισης

    Νο 1 στις ειδικά σχεδιασμένες συσκευές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

    Νο 1 στην υποδομή IT δημόσιου και ιδιωτικού νέφους

    Νο 1 στις συστοιχίες All-Flash και στις υβριδικές συστοιχίες Flash

    Νο 1 στα εταιρικά συστήματα αποθήκευσης για υποδομή IT ιδιωτικού νέφους

    Νο 1 στα πιστοποιημένα συστήματα αναφοράς και την ενοποιημένη υποδομή

    Νο 1 στα εταιρικά συστήματα εξωτερικής αποθήκευσης (εισαγωγικής κατηγορίας, μεσαίας κατηγορίας, υψηλών προδιαγραφών)

    Νο 1 στους σταθμούς εργασίας

    Νο 1 στις οθόνες

   • Οικοσύστημα

    Η Dell EMC ανήκει στην οικογένεια επιχειρήσεων Dell Technologies και βοηθά τους οργανισμούς για τον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και τον μετασχηματισμό τους. Η Dell Technologies παρέχει ένα αξιόπιστο θεμέλιο για την ανάπτυξη νέων και καλύτερων τρόπων εργασίας μέσω του υβριδικού νέφους, της δημιουργίας εφαρμογών νέφους και των λύσεων big data.