• Způsob odeslání registrace partnera prostřednictvím partnerského portálu společnosti Dell Technologies