«Vi må tenke nytt»

Kostnaden til å drifte applikasjoner må ned, sier den europeiske teknologidirektøren i Dell Technologies.

– Kostnaden til å drifte applikasjoner må ned, sier den europeiske teknologidirektøren i Dell Technologies. Oppskriften inneholder blant annet multicloud-strategier og nettverksvirtualisering.

Nigel Moulton var nylig på besøk i Oslo i forbindelse med et rundebordsarrangement for teknologidirektører. Tittelen hans er CTO for Dell Technologies i EMEA, og ansvaret omfatter alt som leveres til datasenter og skyer. Ikke overraskende er han opptatt av å balansere det robuste, trygge og rasjonelle på den ene siden, men det innovative og fremtidsrettede på den andre.

– Vi må vekk fra tanken om at IT er en kostnad og krevende investeringer. Det må eksperimenteres og anskaffes teknologi som hjelper bedriften skape fremtidens inntektskilder, sier han.

IT-avdelingen må vekk det fysiske, sekvensbaserte og ridige, og penses over på det digitale agile og fleksible.

Tre typer endring

Det meste er i endring: Infrastruktur, driftsmodellen og selve forretningsmodellene. Det krever at dagens norm der store midler går til å kun holde hjulene i gang, må erstattes med en mer rasjonell agenda. Apper som man ikke behøver å drifte selv, som Office 365, bør hentes fra en sky.

Det innebærer at teknologiansvarlig må få midlene, mandat og støtte fra resten av ledergruppen. Et nødvendig brudd fra tradisjonell praksis er dermed uunngåelig.

– Kostfokuset er større enn innovasjonsmulighetene om man rapporterer til en gammeldags CFO, sier Moulton, som dermed er skjønt enig med Gartners norske analytikerleder.

Nye skystrategier

Virksomheter generer nye typer arbeidsmengder. Løsningen er derfor multicloud-strategier der man finner riktig sky for de ulike appene og tjenestene.

– Eksisterende arbeidsmengder må driftes billigere uten at det kompromisses på sikkerhet, oppetid og tilgjengelighet. Nye typer apper er utviklet for skyen og gir derfor bedre evne til å komme raskere til markedet, til å styrke konkurransekraften, for skalering, og for å skape nye typer forretningsmodeller, sier Moulton.

Undersøkelser viser at ni av ti virksomheter allerede bruker mer enn to typer skyer.

Multicloud-strategien krever nytenkning, og at IT-ekspertene har systemene og programvaren som gir kontroll på tvers av de mange miljøene. Plattform- og infrastruktur som tjenester står foran en oppsving, og betydelig vekst i utbredelsen på mellom fem- og ti-gangeren frem mot 2022.

– I skytjenester er det utviklet masse spennende teknologi som raskt kan knyttes inn i appene.

Fra hype til kritisk masse

Moulton viser til en digital modenhetskurve som viser hvor fort det nå går fra teknologi er «hypet» til det blir utbredt. På denne modenhetskurven bruker han et begrep som heter «the chasm» som er vippepunktet etter «tidlig adoptør fasen» der teknologiene går fra å være noe for innovatørene, til å nå en kritisk masse.

– Aldri før har så mange teknologier krysset denne grensen så raskt, sier han og ramser opp tingenes internett, kunstig intelligens, maskinlæring, dybdelæring, og AR/VR som eksempler.

– Tingenes internett har kommet lengst. Det bygges nå intelligente systemer som senser den fysiske verden og representerer den digitalt. Vi kan se og simulere det meste. AI, maskinlæring og AR/VR er snart allemannseie, sier Moulton.

Derfor anbefales det å bruke standardiserte infrastrukturer for virtuelle maskiner, for systemer og for container-baserte løsninger.

Moulton peker på at IT-eksperter nå har virtualisert maskiner og programvare i snart 20 år. Nå står nettverkslagene for tur.

– Uten virtualisering av nettverket klarer man ikke å levere på alle mulighetene fra nye teknologier. Derfor må nettverksekspertene inn i innovasjonsteamene. Produsenteide løsninger som låser inn kundene bør forkastes. De er dyrere i lengden og systemene blir mindre fleksible, avslutter han.

About the Author: Dell Technologies