Vi har kommet langt med smarte byer i Norge

Den fjerde industrielle revolusjonen kombinert med urbanisering, tvinger byer til å måtte tenke over hvordan de kan heve levestandarden til sine innbyggere.

Tidligere i år, gjennomførte kommunal- og moderniseringsdepartementet en kartlegging av smarte byer og kommuner i Norge. Årsaken til dette var at de blant annet ønsket å finne ut mer om kommunenes håndtering og inngangen til temaet generelt.

Hva er en smart by?

En smart by er en by som bruker digital teknologi til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smartby-initiativer har som mål å:

  • forberede offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet
  • utnytte felles ressurser optimalt
  • øke byens produktivitet
  • redusere klima- og miljøproblemene i byene

Smartby-teknologi kan for eksempel oppdage en gasslekkasje og bidra til at lekkasjen ikke fører til ulykker, slik Intel viser i denne videoen.

Byer som er i gang og tilrettelegger for smarte endringer

Det er flere norske byer som er gang for å utvikle, gjennomføre og dele innovative løsninger som bidrar til å løse ulike samfunnsutfordringer på veien mot å bli en smart by. Det finnes også et nasjonalt nettverk av kommuner, for kommuner som ønsker å bli smartere sammen. Her møtes ulike norske byer for å lære av hverandre.

Stavanger var lenge den eneste norske byen som kunne kalle seg for europeisk smartby-fyrtårn. Flere byer er kommet til etter hvert.  For snart et år siden fikk Trondheim bekreftet at EU gir dem stempelet smart by. Arbeidet med å gå foran i bærekraftig byutvikling, blir ledet og koordinert av NTNU. Målet er smarte energiløsninger, grønn næringsutvikling, ny teknologi og økt innbyggerinvolvering.

Flere smarte prosjekter rundt om i landet

Selv om vi har byer som er i gang med å tilrettelegge for smarte endringer, er Smartby-begrepet likevel ganske nytt i Norge. De fleste satsingene er ikke mer enn to til tre år gamle. Det finnes likevel en del prosjekter i smartby-satsingen som kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til i sin rapport.

Bærum som har gjennomført et kartleggingsprosjekt i samarbeid med leverandør av sykkel-app. Denne skulle registrere hvor innbyggerne i kommunen syklet for å få informasjon om de mest populære sykkelrutene og de mindre populære. På denne måten fikk de bedre beslutningsgrunnlag for bygging og vedlikehold av sykkelveinettet i kommunen.

I Bodø jobbes det med et prosjekt som skal knytte sammen og gjøre tilgjengelig data fra kommunens sensornett (måling av luftkvalitet, temperatur, vind, trafikk og parkering). Ved å integrere dataene på en felles plattform, kan kommunens tjenesteytende sektorer f.eks tilby astmatikere raskere og mer presise varsler om dårlig luftkvalitet. Dette kan brukes som grunnlag for dosering av medisinbruk og/eller bety at en ikke bør være ute den dagen i visse områder av byen.

Bli smart – nå

De som benytter en strategi for tilrettelegging av smarte byer, forbereder seg bedre for fremtiden. Ifølge analyseselskapet Gartner er det absolutt nødvendig å involvere medborgere i skapelsen av smarte byer.

Alan Lakein, en av de mest kjente ekspertene innen tidshåndtering, sa: «det å planlegge er å flytte fremtiden til dag, slik at du kan gjøre noe med det nå. Mulighetene er uendelige og tiden for å handle er nå.»

About the Author: Dell Technologies