Vår visjon mot 2030: Ambisiøse mål for sirkulær økonomi

Det neste tiåret forplikter vi oss blant annet til at hvert andre produkt skal være fornybart. I tillegg skal vi oppnå fullstendig kjønnsbalanse i vår globale arbeidsstyrke.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

Dell Technologies har nylig lansert Progress Made Real – vår visjon mot 2030. Den fokuserer på nøkkelområdene; bærekraft, mangfold og hvordan bruke teknologi til å forbedre liv. Underliggende hver av disse ligger vår forpliktelse til å ivareta etikk og personvern. Det kan du lese mer om her.

– I løpet av det neste tiåret vil data og teknologi være den viktigste drivkraften for å overvinne de store utfordringene både samfunn og menneskeheten står overfor. Vi ønsker å gjøre denne kraften tilgjengelig for samfunn over hele verden, sier Michael Dell, styreleder og administrerende direktør i Dell Technologies.

Kan verden bli et bedre sted når vi nå beveger oss lenger inn i et nytt digitalt tiår? Ja, det tror vi, og teknologi hjelper. Det er et viktig konsept for selskapet – faktisk er det Michael Dells formål for selskapet vårt: å lage teknologi som driver menneskelig fremgang.

Når 75 prosent av målene

I 2013 lanserte vi visjonen vår for 2020: Legacy of Good Plan. Vi leverer vår endelige rapport på disse målene i år, og kan med stolthet fortelle at vi har nådd – og i noen tilfeller også overgått – over 75 prosent av målene for planen. Dette viser at det nytter å sette ambisiøse mål!

Du kan lese mer om målene vi har nådd det siste tiåret her. Under er noen av høydepunktene:

 • Vi har brukt over 45 millioner kilo gjenvunnet plast og andre bærekraftige materialer i nye produkter siden 2014
 • I fjor ble plast, utvunnet fra e-avfall gjennom vår closed-loop recycling-prosess, resirkulert tilbake til nye deler og satt inn i nye produkter. Det var hovedkilden til bærekraftig materiale som ble tatt i bruk
 • Vi har redusert det totale energiforbruket med 64 prosent på tvers av selskapets produktportefølje, og på servere har vi oppnådd i underkant av 75 prosent energibesparelser
 • 5 millioner frivillighetstimer ble gitt til lokalsamfunn globalt, inkludert utvikling av ferdigheter, veiledning av studenter og utvikling av nye teknologiløsninger
 • Oppnådde 89 prosent jobbtilfredshet hos ansatte globalt (2020-målet var 75 prosent)

Like ambisiøse mot 2030

Under hvert av de definerte nøkkelområdene for 2030-visjonen har vi definert nye ambisiøse mål for hvordan vi skal skape målbar positiv innvirkning globalt. Innen 2030 skal Dell Technologies blant annet:

 • Resirkulere et tilsvarende produkt for hvert produkt kjøpt
 • Produsere over halvparten av alle produkter med resirkulert eller fornybart materiale
 • Bruke 100 prosent resirkulert eller fornybart materiale i all emballasje
 • Redusere utslipp av klimagasser med 60 prosent per inntektsenhet
 • Utvikle ansatte for fremtiden
 • Kvinner skal stå for 50 prosent av selskapets globale arbeidsstyrke
 • Fremme helse, utdanning og økonomiske muligheter for 1 milliard mennesker
 • Transformere 1000 ideelle organisasjoner digital
 • Oppnå 75 prosent deltakelse blant ansatte i veldedighet og frivillig arbeid

Vi vet at vi ikke kan klare dette alene. Vi må og ønsker å gjøre dette sammen med våre kunder og partnere, og her har vi allerede kommet godt i gang. Vi må alle jobbe sammen for å beskytte planeten vår, for å skape en mer mangfoldig og inkluderende verden og for å sette teknologien i arbeid der den kan gjøre nytte.

Vi inviterer deg til å lese gjennom Legacy of Good-prestasjonene i 2020 og vår visjon for 2030 når du tenker på dine egne forpliktelser og vurderer å bli med og gjøre fremskritt.

Hvis du vil lære mer? Besøk DellTechnologies.com/SocialImpact.

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead