Tre fordeler med infrastruktur som-en-tjeneste

APEX fra Dell Technologies gir virksomheten din forenklet drift, større fleksibilitet og bedre kontroll, og du trenger ikke bry deg med de trivielle oppgavene i datasenteret.

Veldig mange av verdens virksomheter har omfavnet sky-infrastruktur. Det er en fleksibel måte å lagre data og kjøre arbeidslaster på. Men skymodellen passer ikke alle deler av driften til en virksomhet. Derfor har mange virksomheter de seneste årene begynt å flytte deler av infrastukturen «hjem igjen», og ender dermed opp med et hybrid skymiljø.

– Det er mange fordeler ved å bruke skytjenester, men datamengder, applikasjoner og forsinkelse er ting som gjør at virksomheter kan ha behov for å ha noe infrastruktur lokalt eller nær brukerne, forklarer senior systemingeniør i Dell Technologies, Eyvind Røst.

Med APEX tilbyr Dell Technologies infrastruktur som en tjeneste, slik at du kan få fleksibiliteten og kontrollen med skytjenester i eget datasenter.

På Dell Technologies Forum 18. november kan du høre mer om vårt infrastruktur som-en-tjeneste-tilbud. Sikre deg en plass ved å melde deg på i dag.

Meld deg på DTF 2021 her

Eliminer trivielle oppgaver

Gjennom Apex leverer Dell Technologies pakketerte løsninger hos kunden eller der kunden ønsker det. Dell Technologies eier, installerer og drifter infrastrukturen så kunden ikke trenger å gjøre noe.

– Vi er ikke ute etter å konkurrere med de offentlige skytilbyderne, men vi skal supplere disse tjenestene. Kundene slipper de trivielle oppgavene med installering og vedlikehold i datasenteret, og kan fokusere på kjernevirksomheten, sier Røst.

Når infrastrukturen leveres som en tjeneste, trenger ikke virksomheten tenke på teknologien som ligger bak, men heller fokusere på resultater.

Røst sier han har sett en endring i hvordan brukere ønsker å konsumere tjenester og teknologi. Han peker på tjenester som Netflix og Spotify som to av de tydeligste eksemplene på hvordan konsumering av teknologi har endret seg det siste tiåret.

– De færreste er interessert i teknologi for teknologiens skyld i dag. De er mer interessert i hvordan teknologien kan brukes, og at den funker. Nå må vi tenke på hva målet er og plukke teknologi fra en «verktøykasse» for å oppnå det vi ønsker, sier Røst.

Tre fordeler

Dell Technologies ønsker å løse tre utfordringer for kundene med APEX:

1. Forenkling

Med infrastruktur som-en-tjeneste kan virksomheter bruke mindre tid på å installere, administrere og oppdatere infrastrukturen sin. Det betyr at de heller kan bruke ressursene sine på det som betyr noe for organisasjonen, tjenester som skal leveres. Dere kan være trygge på at dere har nok ytelse, nok kapasitet og at infrastrukturen er tilrettelagt for de tjenestene dere skal produsere.

2. Fleksibilitet

Utstyret skal leveres raskt når dere trenger det. Dere skal kunne skalere raskt – både opp og ned – når dere trenger det. Gjennom en konsoll har dere oversikt over eksisterende avtaler, og kan enkelt bestille så mye lagring og ytelse dere trenger. Fordi dette er en tjeneste, leverer vi også litt mer kapasitet enn dere har bestilt. Bruker dere ikke den ekstra kapasiteten, betaler dere heller ikke noe ekstra for den.

3. Kontroll

Med tydelige serviceavtaler og infrastruktur som-en-tjeneste får man lett oversikt over kostnader. Prisen på tjenesten er det dere betaler. Det finnes ingen skjulte tillegg til administrasjon eller slike ting. Men kontroll handler ikke bare om kostnader, men også om sikkerhet. Dere får kontroll på dataene og hvor de ligger, hvor applikasjoner kjøres fra, og ikke minst kan dere få isolert kritiske applikasjoner så de har best mulig ytelse.

På Dell Technologies Forum kan du høre Eyvind Røst fortelle mer om APEX og Dell Technologies’ infrastruktur som-en-tjeneste. Sikre deg din plass ved å melde deg på i dag.

Meld deg på DTF 2021 her